Y Farchnad

Busnesau bach Caernarfon mewn un man

Adra

Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes ar eich cyfer chi a’ch cartref.

Balŵns

Balŵns unigryw a phersonol ar gyfer pob achlysur | Priodasau | Penblwyddi | Digwyddiadau lleol.

Bar Bach

Tafarn leiaf Cymru, yn nghalon Caernarfon.

Barnes Pet Supplies

Cynnyrch ar gyfer eich anifeiliaid anwes ar Stryd Bangor.

Becws Carlton

Becws annibynnol ar Stryd Bangor.

Bonta Deli

Siop sy'n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

Briwsion

Caffi a bwyd i fynd ar Stryd y Llyn.

Bwyd Blasus Yashka

Bwydydd cartref blasus gan Yashka ar Stryd Bangor.

Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.

Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.

Caffi Jivers

Caffi ar Stryd y Plas

Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.

Cysylltwch â ni os hoffech chi ychwanegu eich busnes chi i’r Farchnad.