Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Papur Dre yn y siopau

Ewch i'w brynu

Ansicrwydd ynglŷn â dyfodol darpariaeth Yr Herald Cymraeg

Dim ond tudalen yn y Daily Post bob dydd Mercher ydi'r cyhoeddiad bellach, ac mae rhai o'r colofnwyr yn galw am newid

35E0DEFA-DA64-402B-A305

Y Cofi yn Cofio! Trychineb Aer Lingus St Kevin

Dafydd Ellis a Hywyn Roberts sydd wedi talu teyrnged 70 mlynedd i’r diwrnod trychinebus
20220110_204513-1

Lansiad Real Gwynedd

Rhys Mwyn yn trafod ei lyfr newydd

Cofio rhediad Caernarfon yn Nghwpan yr FA 35 mlynedd yn ddiweddarach

Curodd Caernarfon Stockport County a York City cyn herio Barnsley yn y drydedd rownd

Cyfyngiadau wedi achosi “storm berffaith” i fusnesau lletygarwch

"Mae prinder o bobol i weithio, ac mae pobol rŵan yn ofnus o ddod allan,” medd un dyn busnes lleol

Tafarn Ty’n Llan yn Croesawu Cwsmeriaid

Croeso Cynnes gan Reolwraig Bar Newydd Tafarn Ty’n Llan – Catrin Jenkins

🚲 Cogs y Gogs 🚲

Y Cofi sydd yn Cynnig Gwasanaeth Trin a Thrwsio Beics yn Gaernarfon

Cyn-Faer Caernarfon wedi ei wahardd fel cynghorydd sir a thref

Daw'r penderfyniad yn dilyn tribiwnlys Panel Dyfarnu Cymru a ganfu'r Cynghorydd Owen yn euog o dorri’r cod ymddygiad deirgwaith

Adnoddau Cefnogaeth Dros Gyfnod y Nadolig

Nid ydych chi ar ben eich hun. Mae hi'n bwysig siarad!

Apêl Nadolig bron â chyrraedd £1000

Mae’r elusen yn codi arian i gefnogi plant gyda chancr

Anrheg Nadolig cynnar i Gaernarfon!

Mae mainc gyfeillgarwch wedi ei chwblhau yng Ngardd Gymunedol Byw'n Iach Arfon ac mae hi'n werth ei gweld!

Cracyr ’Dolig Cynnar!

Caernarfon 3- 3 Aberystwyth 17/12/2021

Caernarfon v Aberystwyth – y Cofis a’r Cardis yn mynd benben!

Penwythynos cyffroes yn Uwchgynghrair Cymru - Y Drenewydd v Y Fflint a'r Seintiau Newydd v Pen-y-bont

Apel-Bwyd-2021

Age Cymru Gwynedd a Mon yn Bwydo’r Fro

Rhoddion Hamperi Bwyd ar gyfyfer pobol hŷn y cymuned

Cyngor Gwynedd ddim am gau ysgolion yn gynt cyn y Nadolig

Mae cynghorau Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, ac Ynys Môn wedi cyhoeddi eu bod nhw'n dod â dysgu wyneb yn wyneb i ben ddiwedd yr wythnos hon

Dylanwad Bositif Dafydd Roberts yn Bro Caernarfon

Mae Dafydd Roberts wedi rhoi cyfle i filoedd o blant a phobl ifanc roi cynnig ar rygbi dros y blynyddoedd! 🏉
267372993_10157974988077587

Geiriau carolau heno

Dewch â'ch ffôn i arbed papur

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Gwyndaf Williams a’i Fab – Syniad Da

Siop torri goriadau, engrafu, trwsio esgidiau a batris oriawr.

Kefir Cymru

Kefir wed'i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.

Bwyd Blasus Yashka

Bwydydd cartref blasus gan Yashka ar Stryd Bangor.

Yr Hen Lys

Bwyty sydd wedi'i leoli yn hen lys Caernarfon.