Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Cofio Gareth Fôn Jones: ‘Noson arbennig i gofio person arbennig’

Lowri Larsen

Noson arbennig nos Sadwrn (Rhagfyr 9) i gofio tad, partner, mab, brawd, cyfaill, prifathro a gŵr busnes

“Sobor ofnadwy” fod WHSmith yn cau siop arall yng Nghaernarfon

Lowri Larsen

Bydd yn cael “effaith reit drwm ar bobol Caernarfon”, yn ôl un o’r trigolion lleol

Dathlu menter creadigol yn Cei Llechi

Elliw Llyr

Mae Lisa Eurgain Taylor yn agor stiwdio ac yn edrych ymlaen i weithio ochr yn ochr â phobl creadigol

Noson Wobrwyo Chwaraeon Gwynedd Sports Awards 2023

Hannah Hughes

Dathlu Llwyddiannau Trigolion Gwynedd mewn amrywiaeth o feysydd chwaraeon yn y Galeri! 

Cynllun Cyngor Gwynedd yn anelu at gyfle cyfartal i drigolion y sir

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan fod “diddymu gwahaniaethu yn flaenoriaeth” yn y sir

‘Banc Lloyds wedi cefnu ar bobol’

Lowri Larsen

Cynghorydd yn ymateb i’r newyddion am gau cangen Caernarfon
398263667_359971039902598

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Mirain Llwyd

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Cyn-ddyfarnwr rygbi yn cefnogi ffermwyr llaeth Cymru

“Mae’n wych gweld busnes ffermio Cymreig yn ffynnu yng nghalon Cymru,” meddai Nigel Owens, yn dilyn taith o amgylch Hufenfa De Arfon

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Untitled-design-2023-15T155216

O Twthill i Tahiti

Osian Wyn Owen

Llyfr newydd yn bwrw goleuni ar yr hanes

O Gaernarfon i Drelew: Dewch i Llety Arall i glywed hanes disgyblion Syr Hugh Owen

Mirain Llwyd

Yn ddiweddar aeth criw o Ysgol Syr Hugh Owen draw i Batagonia

Ymgynghori ar ddulliau cyfathrebu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd

“Mae deall beth yw’r ffyrdd gorau a mwyaf addas i Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn bwysig iawn”

Uno mentrau cymunedol a bod yn “gerbyd i sicrhau mwy o rym i gymunedau”

Cadi Dafydd

“Be’ rydyn ni eisiau ydy stopio’r echdynnu o’r cyfoeth a’r arian yma, fel ei fod o’n aros yn ein cymunedau,” medd Prif Swyddog Cymunedoli Cyf

Taith Deddf Eiddo’n gadael Caernarfon am Gaerdydd

Wrth i’r daith ddechrau, fe fu Hywel Williams yn pwysleisio pwysigrwydd diwygio’r farchnad dai agored, gan rybuddio y gallai San Steffan ymyrryd

Llety Arall yn cynnal diwrnod gwirfoddoli fory!

Mirain Llwyd

Oes gennych chi awr neu ddwy i’w sbario fory? Beth am fynd draw i Llety Arall!
Untitled-design-2023-09T160231-1

“Un farchnad fawr yn Dre!”

Osian Wyn Owen

Grwpiau’n dod at ei gilydd i ddathlu Dolig

Clwb Seiont yn agor yn Porthi Dre

Mirain Llwyd

Mae croeso i unrhyw un yn Clwb Seiont a braf oedd gweld llond lle yn mynychu’r sesiwn gyntaf

Siop Manon

Rydw i’n caru popeth ‘vintage’ ag unrhyw beth i wneud efo ‘nostalgia’!

Siop Mirsi

‘Boutique’ annibynnol.

Caffi Jivers

Caffi ar Stryd y Plas

Richard’s Newsagents

Siop bapurau ar y Maes.