Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Stori luniau: “Pawb wedi mwynhau eu hunain” yn nathliadau Diwrnod Owain Glyndŵr Caernarfon

Elin Wyn Owen

“Roedd o’n weddol amlwg erbyn tua amser cinio ei fod o’n sicr yn rhywbeth y dylen ni drio’i gynnal yn flynyddol,” meddai un o’r trefnwyr

Caffi’r Bedol yn Ffynnu!

Hannah Hughes

Caffi Menter Cymunedol Bethel yn mynd o nerth i nerth. 
image

Oni fyddai yn Haf o hyd!

Elliw Llyr

Llwyddiant Gŵyl Fwyd hefo Hwyl Dros yr Aber
tai-cfon

Trafod yr argyfwng tai yn Dre

Osian Wyn Owen

Mabon ap Gwynfor yw Llefarydd Tai Plaid Cymru

Oktoberfest yn dod i Gaernarfon!

Osian Wyn Owen

Bydd blas Cymreig i’r ŵyl gwrw Almaenig

Creadigrwydd wedi helpu dynes o Gaernarfon gafodd iselder ar ôl rhoi genedigaeth

Lowri Larsen

“Gwnes i ddechrau ymlacio a chael amser i fi fy hun wrth greu pethau efo clai”

Pryderon am ddiogelwch disgyblion ar fysiau “gorlawn”

Cadi Dafydd

“Mae fy mhlant rŵan yn gorfod dal bws 7:50 yn y bore, sy’n meddwl eu bod nhw’n hongian rownd Bangor jyst er mwyn iddyn nhw gael sêt”

Cofio Gareth Miles

Alun Rhys Chivers

Mae Aled Jones Williams, Robat Idris a Ffred Ffransis ymhlith y rhai fu’n talu teyrnged i’r ymgyrchydd, awdur a dramodydd

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Cau pwll nofio Caernarfon ar ôl darganfod concrit RAAC

Mae’r concrit wedi’i ddarganfod yn rhan o do’r Ganolfan Hamdden ond mae gweddill yr adeilad yn parhau ar agor

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Gŵyl Fwyd Caernarfon

Mirain Llwyd

Dewch draw nos fory (04/09) i gyfarfod cyffredinol Gŵyl Fwyd Caernarfon

Nodi hanner canrif ers ethol Dafydd Wigley yn Aelod Seneddol

“Mae wedi bod yn 50 mlynedd cythryblus, o fethiant refferendwm datganoli 1979 i’r ymgyrch lwyddiannus yn 1997″

Hwyl Dros yr Aber: Gŵyl i bobol Caernarfon gan bobol Caernarfon

Lowri Larsen

Bydd yn gyfle i’r trefnwyr ddiolch i’r gymuned am eu cefnogaeth, medd Osian Owen
image-2

Caffi pop up yn agor yn Feed my Lambs

Elliw Llyr

Bydd Caffi Tyddyn yn agor yn fuan ac yn cynnig bwyd cartref blasus

Wfftio pryderon am adeiladu gorsaf ynni yng Nghaernarfon

Dywed cwmni Jones Brothers na fydd edrychiad y safle’n wahanol iawn, ac na fydd y sŵn lawer uwch nag y mae ar hyn o bryd

Galw am luniau o annibyniaeth gan ffotograffwyr yng nghyffiniau Caernarfon

Dylai’r lluniau adlewyrchu sut mae’r ffotograffydd yn meddwl ac yn teimlo am annibynniaeth

Dirywiad ieithyddol yng Ngwynedd “i oeri’r gwaed”

Cadi Dafydd

“Dyna’r gofyniad yn syml, bod posib i bob plentyn gael addysg gyflawn yn Gymraeg.”

Siop Mirsi

‘Boutique’ annibynnol.

Platiau Pori

Platiau a bocsys pori o Felinheli.

Ela Mars Design

Dylunydd Graffeg | Brandio | Darlunydd. Ar gael i wneud gwaith comisiwn.

Lelws

Dillad babi wedi ei gwneud a llaw gan dair genhedlaeth.