Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol Coleg Menai

Hannah Hughes

Campws Llangefni yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Mawr i’r Teulu Cyfan!
279624351_5051538578263277

Dre yn dathlu Ellen

Osian Wyn Owen

Addysgodd Ellen Edwards dros 1,000 o ddynion sut i fordwyo

Dechrau trafodaeth am osod cerflun o athrawes fordwyo yng Nghaernarfon

Cadi Dafydd

Mae lle i gredu bod Ellen Edwards wedi dysgu dros 1,000 o ddynion yn ei hysgol forwrol yn y dref yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Dre yn dathlu hanes LGSM a Streic y Glöwyr

Osian Wyn Owen

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Lle Arall

Gŵyl Fwyd Caernarfon – mewn lluniau

Tyrrodd y bobol yn eu miloedd draw i Gaernarfon ddydd Sadwrn ar gyfer yr Ŵyl Fwyd, y cyntaf ers 2019. Dyma flas ar yr hwyl a gafwyd

Blog byw: Gŵyl Fwyd fawr Caernarfon

Brengain Glyn

Busnesau ac ymwelwyr o bob man yn heidio i ‘dre!

Caernarfon yn gosod y bwrdd

Non Tudur

Mae popeth yn ei le at loddest fawr yr Ŵyl Fwyd yfory, ar ôl dwy flynedd o saib
crest-cyngor-pdf

Cyngor Tref Caernarfon yn chwilio am Ddirprwy Glerc

SION EVANS

Mae Cyngor Tref Caernarfon yn chwilio am Ddirprwy Glerc, sy’n swydd barhaol a Llawn Amser, ac wedi ei leoli yn Adeilad yr Institiwt yn y dref.
Lon Parc Caernarfon

Oes gwelliant ers osgoi?

Elin Llwyd Brychan

Ar yr ugeinfed o Chwefror 2022 fe agorwyd ffordd osgoi Caernarfon yn swyddogol.

Poblogaidd wythnos hon

Pobol ifanc sy’n cael pleidleisio am y tro cyntaf yn “siomedig” nad oes etholiad yn eu ward

“Roeddwn i’n gweld o’n siomedig braidd fy mod i ddim yn cael y cyfle i ddefnyddio’r hawl newydd yma i bleidleisio mor ifanc”

Cofis yn cyrraedd Ffeinal Cwpan yn y Principality 🏟

Hannah Hughes

Bydd Tîm Rygbi Merched Caernarfon yn teithio i Stadiwm Principality ar gyfer Ffeinal Cwpan Gogledd Cymru dydd Sul🏉

Cisg Gwynedd Ar Agor 💰

Hannah Hughes

Cyngor Gwynedd yn Cyhoeddi fod Cronfa Cefnogi Cymunedau Ar Agor 
efor-gwastraff-cyfrinachol

17 mlynedd o Caergylchu

Osian Wyn Owen

Sefydlwyd y ganolfan yn 2005

Hywel Williams yn trosglwyddo cwynion am awyrennau’n hedfan yn isel i’r Weinyddiaeth Amddiffyn

Adroddiadau bod awyrennau wedi hedfan dros ardal Caernarfon fore heddiw (dydd Gwener, Ebrill 22) ond dim awgrym fod yr hediadau wedi’u cynllunio

Ysgolion FA Cymru yn chwarae yn yr Oval heno ⚽

Hannah Hughes

Ysgolion FA Cymru yn croesawy Tîm Pel Droed Gweriniaeth Iwerddon yn yr Oval ym mhencampwriaethau Centenary Shield 2022 👏🏼

16-25? Huriwch feic am ddim!

Osian Wyn Owen

Cyfle gwych gan Beics Antur

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir

Barnes Pet Supplies

Cynnyrch ar gyfer eich anifeiliaid anwes ar Stryd Bangor.

Delwedd Ltd

Dylunio gwefannau proffesiynol, effeithiol a llwyddiannus.

Siop Manon

Rydw i’n caru popeth ‘vintage’ ag unrhyw beth i wneud efo ‘nostalgia’!

Lelws

Dillad babi wedi ei gwneud a llaw gan dair genhedlaeth.