Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Adra yn trin eu tenantiaid yn “afiach”

Lowri Larsen

Mae dyn o Bontnewydd yn cyhuddo’r gymdeithas dai o esgeulustod, ar ôl i ddŵr arllwys o beipen yn ei gartref

Beics Antur: Ailwampio beic o’r 70au

Ceri Hughes

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai prysur i Aaron yn y siop, adfeilio beic o’r 70au yn ôl i l

Agor oriel a gweithdai yng Nghei Llechi Caernarfon i ddathlu’r gymuned

Bydd agoriad Crefft Migldi Magldi yn arddangos gwaith yr artistiaid Angharad Jones a Tesni Calennig a’u bwriad yw i redeg gweithdai yn y dyfodol

Clwb Darllen Caernarfon yn mynd o nerth i nerth

Mirain Llwyd

Mae dros flwyddyn ers cychwyn Clwb Darllen Caernarfon, dyma ychydig o lyfrau
image-3

Cyfnod o newid ar y gorwel

Elliw Llyr

Siop Panorama yn newid perchnogaeth

Cadwyn Gyfrinachau Chwefror 2024 – Manon Awst

Mirain Llwyd

Manon Awst gafodd ei enwebu ar gyfer mis Chwefror, dysgwch fwy fan hyn
D678DB30-324B-45D7-ABFA

Dewch am noson o Steil a Sbarcyl

Elliw Llyr

Dyma wahoddiad gan Siop Iard i noson i wybod mwy am sut i gael y gorau o‘n gemwaith

Un ym mhob deg o famau beichiog yng Ngwynedd yn ysmygu

Mae Siân Gwenllian, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, wedi gofyn pa gymorth sydd ar gael i famau beichiog sy’n ceisio rhoi’r gorau i ysmygu

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

188273996_3046277095694954

Deud eich deud

Osian Wyn Owen

Cyfle i drafod efo Siân a Cai

Cyfle olaf i leisio barn am ddyfodol Ambiwlans Awyr Cymru

Mae ymgyrch ar y gweill i gadw canolfannau Caernarfon a’r Trallwng ar agor

Pleidlais ‘Barn y bobol’ y gwefannau bro ar agor

Lowri Jones

Pleidleisiwch dros eich hoff stori leol gan bobol leol yn ystod 2023
help-costau-byw

Eisiau help efo costau byw?

Mirain Llwyd

Ewch draw i Noddfa, Caernarfon heddiw i siarad gyda sawl mudiad i ddeall pa gymorth sydd ar gael

Cadwyn Gyfrinachau Ionawr 2024

Mirain Llwyd

Cyfle i ddod i ’nabod un o’r band Ben Twthill ’chydig yn well …neu Gethin Gwibdaith i eraill

Cystadleuaeth Cyrri 2024

Mirain Llwyd

Ydych chi wedi perffeithio eich rysáit cyrri? A fedrwch chi goncro’r gystadleuaeth gyda’ch sbeis?

Tlodi plant: Rhaid i Lywodraeth Cymru oresgyn gwrthwynebiad i osod targedau

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Jenny Rathbone wedi arwain dadl ar adroddiad y pwyllgor cydraddoldeb sy’n beirniadu strategaeth ddrafft y Llywodraeth ar dlodi plant
image

Bwyty newydd Morfarch yn agor yn Doc Fictoria

Elliw Llyr

Mae Tony am agor Bwyty newydd fydd yn cynnig awyrgylch gwahanol.

Kefir Cymru

Kefir wed’i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.

Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.

Siop Iard

Cywaith o artistiaid yw ‘iard’ sy’n creu a gwerthu gemwaith yn ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon.

Becws Carlton

Becws annibynnol ar Stryd Bangor.