Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Siarad Cymraeg

Daniela Schlick

Sut gallwch chi helpu pobl trwy siarad Cymraeg

Clod i Antur Waunfawr fel gweithle dwyieithog

Nod y fenter gymdeithasol yw creu cymdeithas arloesol, gyfartal, gynhyrchiol, garbon-isel trwy feithrin teulu o fusnesau lleol cynaliadwy

Cei Llechi wedi’i agor yn swyddogol yng Nghaernarfon

Prosiect adfywio gwerth £5.9m sydd wedi cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon mewn partneriaeth â Galeri
Screenshot-2022-06-15-at-11.23.52

To dros Faes Caernarfon?

Osian Wyn Owen

Mae rhifyn diweddaraf Papur Dre ar gael!
James Owen sydd wedi arwyddo i Gaernarfon o Gei Conna

Caernarfon yn ychwanegu dau wyneb newydd i’w carfan

Jordan Thomas

Gyda’r ffenest trosglwyddo wedi agor i glybiau yng Nghymru, mae Caernarfon wedi mynd ati i adio dau chwaraewr newydd i’w carfan ar gyfer tymor 2022/23.

Banc bwyd yn brin o eitemau wrth i’r galw gynyddu yn sgil yr argyfwng costau byw

Elin Owen

Yn ôl Banc Bwyd Arfon, maen nhw’n brin o bob math o eitemau wrth i’r galw gynyddu ac wrth i lai o bobol allu cyfrannu
DSC_0851

Adeilad Oriel Llanberis ‘Yma o Hyd’

Elliw Llyr

Dyma farn un o breswylwyr Llanberis a chefnogwr brwd y Wal Goch yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Cynllunio, Cyngor Gwynedd, i ddymchwel adeilad ymwelwyr Mynydd Gwerfu yn Llanberis.

Pryderon am y posibilrwydd o breifateiddio Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai

Mae undeb y PCS wedi mynegi pryderon, ac mae Siân Gwenllian yn rhannu’r pryderon hynny

Poblogaidd wythnos hon

‘Yma o Hyd’ ⚽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Hannah Hughes

Wyt ti yn barod ar gyfer y Gêm Dydd Sul?

Warws Werdd ar agor!

Osian Wyn Owen

Mae’r siop wedi bod ar gau ers dwy flynedd

Eisteddfod yr Urdd

Hannah Hughes

Yn Fyw o’r Maes

Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol Coleg Menai

Hannah Hughes

Campws Llangefni yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Mawr i’r Teulu Cyfan!
279624351_5051538578263277

Dre yn dathlu Ellen

Osian Wyn Owen

Addysgodd Ellen Edwards dros 1,000 o ddynion sut i fordwyo

Dechrau trafodaeth am osod cerflun o athrawes fordwyo yng Nghaernarfon

Cadi Dafydd

Mae lle i gredu bod Ellen Edwards wedi dysgu dros 1,000 o ddynion yn ei hysgol forwrol yn y dref yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Dre yn dathlu hanes LGSM a Streic y Glöwyr

Osian Wyn Owen

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Lle Arall

Gŵyl Fwyd Caernarfon – mewn lluniau

Tyrrodd y bobol yn eu miloedd draw i Gaernarfon ddydd Sadwrn ar gyfer yr Ŵyl Fwyd, y cyntaf ers 2019. Dyma flas ar yr hwyl a gafwyd

Coffi Dre

Coffi’r Cofi wedi’i rostio yng Nghymru – ar-lein ac ar drelar

Siop Na-nôg

Siop Gymraeg yn gwerthu cerddoriaeth, llyfrau, cardiau cyfarch, anrhegion, dillad a mwy!

Bar Bach

Tafarn leiaf Cymru, yn nghalon Caernarfon.

Menai

Crefftau amrywiol wedi’u creu gan Menai.