Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

1CBE7A43-D447-487A-9F2E

Côr Dre yn Stadiwm y Principality

Catrin Roberts

Tachwedd 2022 – Côr Dre yn diddanu ar gyfer gêm Cymru v Awstralia
image-1

Arddangosfa Katie Hughes

Elliw Llyr

Oriel newydd yn agor
image

Chwilio am gogydd sydd â chalon fawr

Elliw Llyr

Mae Porthi Dre yn chwilio am gogydd

Cyhoeddi adroddiad blynyddol i bobol Arfon

Osian Owen

Mae’r materion sy’n cael eu trafod yn amrywio o’r argyfwng costau byw i’r gwasanaeth iechyd lleol

Menter Cymunedol Perthyn – Bethel

Hannah Hughes

Pentref Bethel yn sefydlu Menter Cymunedol Newydd i Ddatblygu Caffi Perthyn

Gobaith y gall coeden Nadolig Caernarfon godi calonnau’r gymuned yng nghanol argyfwng costau byw

Lowri Larsen

“I rai yn y gymdeithas, bydd yn waeth byth,” meddai Clerc Cyngor Tref Caernarfon wrth i’r cogydd Chris Roberts baratoi i droi’r goleuadau ymlaen

Alumni Syr Hugh Owen 

Hannah Hughes

Gyrfa Cymru yn chwilio am gyn-fyfyrwyr YSHO

Arddangos gemwaith creadigol a phrosesau’r crefftwyr yn Galeri Caernarfon

Lowri Larsen

Bydd gwaith chwe artist i’w weld yng Nghaernarfon tan ddiwedd Ionawr

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Malcs yn Qatar!

Antur Waunfawr

Cyfle am sgwrs cyn mynd i Qatar

Map Gweithgareddau Cymraeg yng Ngwynedd

Ant Evans

Gwahoddiad i hybu digwyddiadau lleol sydd yn cael eu cynnal yn y Gymraeg
DC82ED6A-75DC-47F2-8396

Gisda – Apêl y Nadolig

Hannah Hughes

Gisda yn apelio am roddion i bobl ifanc 🎁
image-6

Draenog yn docio yng Nghaernarfon!

Elliw Llyr

Noson siopio hwyr a dathlu busnes lleol

Cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw

Pwrpas y llyfryn yw codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i bobol, yn ôl gwleidyddion Arfon
Untitled-design-2022-28T153707

Cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw ar-lein

Osian Wyn Owen

Mae gobaith y bydd y llyfryn yn cyfeirio etholwyr at gymorth hanfodol
A8041D51-1810-4C56-93A4

Raffl yr Adfent Cronfa Caernarfon at Eisteddfod 2023

Lleucu Myrddin

£500 o wobrau i’w hennill drwy ‘Raffl yr Adfent’ Cronfa Caernarfon at Eisteddfod Genedlaethol 2023

Cyngor Gwynedd am fuddsoddi £2.8m mewn cynllun ynni glan

Yr argyfwng hinsawdd yn destun “dychryn”, medd y Cynghorydd Craig ab Iago

Menai

Crefftau amrywiol wedi’u creu gan Menai.

Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Barnes Pet Supplies

Cynnyrch ar gyfer eich anifeiliaid anwes ar Stryd Bangor.