Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Difrod i gerrig beddi mewn hen fynwent yng Nghaernarfon yn “siomedig iawn”

Cadi Dafydd

“Gobeithio bod hyn ddim yn adlewyrchu pa fath o gymuned ydy Caernarfon.”

Y Sied Werdd yn dod yn ei blaen!

Warws Werdd

Prosiect diweddaraf Antur Waunfawr yn Dre

Seidar newydd yn Dre?

Osian Wyn Owen

Dewch am dro i’r Black Boy

Costau ynni’n taro tafarndai Cymru

Elin Owen

Biliau ynni tafarn y Black Boy yng Nghaernarfon wedi dyblu i £100,000 eleni, a’r perchennog yn disgwyl i bethau waethygu

Celyn yn concro’r Wyddfa

Carys Bowen

Codi arian i Codi’r To
My Movie 45

Bargeinion yr wythnos hon!

Warws Werdd

Blas ar yr hyn sydd ar gael yn Warws Werdd

Lle ydan ni?

Warws Werdd

Mae’r Warws Werdd ar agor eto!

“Adeg ddyrys i fusnesau” wrth i brisiau ynni gynyddu 80%

Huw Bebb

“Mae’r cwmnïau mawr ‘ma yn mynd yn fwy cyfoethog bob blwyddyn, a’r un hen stori bod busnesau bach ac unigolion yn gorfod pigo’r bil i fyny bob tro”

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Bwrsari newydd gwerth hyd at £2000 i ohebu ar straeon lleol

Lowri Jones

Cyfle gan Golwg i newyddiadurwyr profiadol a chyw-ohebwyr
2484B431-2B09-423D-AE79

Zambia 2022

Steffan Nicholas

Steffan Nicholas

Agor Beics Antur yn swyddogol – o’r diwedd!

Osian Wyn Owen

Mae’r stori’n dechrau 8 mlynedd yn ôl
299803123_10209240116277454

Lansio Gŵyl Haf Twthill

Osian Wyn Owen

27 Awst ar Sgwâr Twthill

Gig i leddfu’r felan ôl-eisteddfodol

Bydd Llety Arall yn croesawu’r artistiaid adnabyddus Eve Goodman, Pedair ac Elidyr Glyn

Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.

Yr Hen Lys

Bwyty sydd wedi’i leoli yn hen lys Caernarfon.

Llechi a Phethau

Anrhegion a gwaith llechi yng Nghaernarfon.

Wagyu’r Wyddfa

Busnes bach lleol o Ffrwd Cae Du Bontnewydd sydd yn gwerthu Cig Eidion Wagyu.