Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Siop lyfrau Gymraeg Caernarfon yn dathlu 20 mlynedd

Cadi Dafydd

“Roeddwn i yn teimlo ar y bore cyntaf bod gen i ddim syniad be oeddwn i’n ei wneud”

Cefin Roberts, Maureen Rhys, John Ogwen a Valmai Jones i actio mewn tair drama newydd

Non Tudur

Gyda chyfres o dair drama fer newydd mae Aled Jones Williams yn talu dyled i sawl actor sy’n meddwl y byd iddo

Cofi’n Creu Busnes a £2000?

Ben Roberts

Lleoliad Haf yn M-SParc Ar Y Lôn a Ffiws

Siarad Cymraeg

Daniela Schlick

Sut gallwch chi helpu pobl trwy siarad Cymraeg

Clod i Antur Waunfawr fel gweithle dwyieithog

Nod y fenter gymdeithasol yw creu cymdeithas arloesol, gyfartal, gynhyrchiol, garbon-isel trwy feithrin teulu o fusnesau lleol cynaliadwy

Cei Llechi wedi’i agor yn swyddogol yng Nghaernarfon

Prosiect adfywio gwerth £5.9m sydd wedi cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon mewn partneriaeth â Galeri
Screenshot-2022-06-15-at-11.23.52

To dros Faes Caernarfon?

Osian Wyn Owen

Mae rhifyn diweddaraf Papur Dre ar gael!
James Owen sydd wedi arwyddo i Gaernarfon o Gei Conna

Caernarfon yn ychwanegu dau wyneb newydd i’w carfan

Jordan Thomas

Gyda’r ffenest trosglwyddo wedi agor i glybiau yng Nghymru, mae Caernarfon wedi mynd ati i adio dau chwaraewr newydd i’w carfan ar gyfer tymor 2022/23.

Poblogaidd wythnos hon

Banc bwyd yn brin o eitemau wrth i’r galw gynyddu yn sgil yr argyfwng costau byw

Elin Owen

Yn ôl Banc Bwyd Arfon, maen nhw’n brin o bob math o eitemau wrth i’r galw gynyddu ac wrth i lai o bobol allu cyfrannu
DSC_0851

Adeilad Oriel Llanberis ‘Yma o Hyd’

Elliw Llyr

Dyma farn un o breswylwyr Llanberis a chefnogwr brwd y Wal Goch yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Cynllunio, Cyngor Gwynedd, i ddymchwel adeilad ymwelwyr Mynydd Gwerfu yn Llanberis.

Pryderon am y posibilrwydd o breifateiddio Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai

Mae undeb y PCS wedi mynegi pryderon, ac mae Siân Gwenllian yn rhannu’r pryderon hynny

‘Yma o Hyd’ ⚽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Hannah Hughes

Wyt ti yn barod ar gyfer y Gêm Dydd Sul?

Warws Werdd ar agor!

Osian Wyn Owen

Mae’r siop wedi bod ar gau ers dwy flynedd

Eisteddfod yr Urdd

Hannah Hughes

Yn Fyw o’r Maes

Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol Coleg Menai

Hannah Hughes

Campws Llangefni yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Mawr i’r Teulu Cyfan!
279624351_5051538578263277

Dre yn dathlu Ellen

Osian Wyn Owen

Addysgodd Ellen Edwards dros 1,000 o ddynion sut i fordwyo

Unrhyw Achlysur

Anhregion i unrhyw achlysur. Wedi’i leoli yng Nghaernarfon. Gallwn ddanfon yn lleol.

Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Teithiau Menai

Asiant teithio ar Stryd Bangor.

Siop Iard

Cywaith o artistiaid yw ‘iard’ sy’n creu a gwerthu gemwaith yn ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon.