Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Screenshot-2024-06-10-at-20.14.50

📢 Cyfarfod Cyhoeddus

Osian Wyn Owen

Dewch i leisio eich barn am y datblygiadau

Ymgeisydd y Blaid Werdd yn Nwyfor Meirionnydd yn breuddwydio am “gynghrair Geltaidd”

Rhys Owen

“Y prif reswm dw i’n sefyll ydy i roi’r cyfle i bobol bleidleisio’n wyrdd oherwydd fy mod i wedi cael llond bol ar wleidyddiaeth San Steffan”

Llwyddiant i blant a phobl ifanc Caernarfon

Mirain Llwyd

Daeth sawl medal yn ôl i Gaernarfon, darllenwch i glywed yr holl hanes
Logo-Sgwar

Sul y Tadau

Na Nôg

Llai ’na pythefnos i fynd!
image

Bwyty SeaView yn agor

Elliw Llŷr

Bydd bwyty Indiaidd yn agor nos fory yn Doc Fictoria

Wythnos Gofalwyr Di-Dâl 2024

Mirain Llwyd

Rhwng y 10fed a’r 14eg o Fehefin mae hi’n Wythnos Gofalwyr, cymerwch gip olwg o beth sydd ar gael

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Cadwyn Gyfrinachau Mawrth – Tanya Morgan Lewis

Cyfle i ddod i ’nabod un o aelodau ffyddlon Côr Dre yng Nghadwyn Cyfrinachau Mawrth

Cadwyn Gyfrinachau Chwefror 2024 – Manon Awst

Manon Awst gafodd ei enwebu ar gyfer mis Chwefror, dysgwch fwy fan hyn

Cadwyn Gyfrinachau Ionawr 2024

Cyfle i ddod i ’nabod un o’r band Ben Twthill ’chydig yn well …neu Gethin Gwibdaith i eraill
398263667_359971039902598

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Hydref 2023

Wyneb cyfarwydd i sawl un ohonom sy’n ateb y galw y mis yma…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon

Cyfle i ’nabod rhywun o Gaernarfon yn well pob mis, yn gyntaf neb llai na’r Prifardd Rhys Iorwerth

Poblogaidd wythnos hon

Cadwyn Gyfrinachau Mis Mai

Mirain Llwyd

Ceurwyn Humphreys, neu Ceurwyn Coffi Dre i sawl un ohonom!

Rali Ddol Castell

Clwb Ffermwyr Ifanc Caernarfon

CFFI Caernarfon yn cipio’r 2il safle!
image-3

Camp Pedair Penderfynol

Elliw Llŷr

Taith 26 milltir er mwyn hel pres at McMillan

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Sesiynau Academi Sbarduno

Hannah Hughes

Sesiynau Adolygu yn Cefnogi Myfyrwyr Baratoi ar gyfer Arholiadau ‘r Haf.

Chwarelwyr – Quarrymen

Hannah Hughes

Gwaith Carwyn Rhys Jones yn teithio Gogledd America!

Stori luniau: Buddugoliaeth y Cofis

Elin Wyn Owen

Cymerwch gip ar rai o luniau Cymdeithas Bêl-droed Cymru i gael ail-fyw’r diwrnod

Stori luniau: Gŵyl Fwyd Caernarfon 2024

Medi Wilkinson, colofnydd golwg360, aeth draw i’r ŵyl fwyd boblogaidd yn nhre’r Cofis

Siop Iard

Cywaith o artistiaid yw ‘iard’ sy’n creu a gwerthu gemwaith yn ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon.

Bar Bach

Tafarn leiaf Cymru, yn nghalon Caernarfon.

Palas Print

Siop lyfrau annibynnol o fewn tref gaerog Caernarfon.

Gray-Thomas

Oriel, siop nwyddau a chaffi ger y castell.