Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Pleidleisio: Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn y cyhoedd

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan y Cyngor ar newid y drefn bleidleisio arfaethedig

15 Copa i gofio Gareth Parc

Mirain Llwyd Roberts

Her yng nghanol mynyddoedd Eryri i gofio gwr, tad, brawd, yncl a ffrind arbennig

Côr o India’n codi’r to yng Nghaernarfon

Non Tudur

Roedd Côr Synod Mizoram eisoes wedi bod yn Llangollen, Aberystwyth a Blaenau Ffestiniog yn canu yn Gymraeg ac yn eu mamiaith, Mizo

Plant Caernarfon yn canu gyda Bwncath am barhad yr iaith a’u cariad at eu tref

Mae’r grŵp poblogaidd wedi cyhoeddi sengl a fideo arbennig o deimladwy a gafodd eu creu gyda disgyblion ardal Caernarfon

Ennill Llyfr y Flwyddyn yn “deimlad anhygoel”

Elin Wyn Owen

“Roeddwn i’n teimlo fy mod i wedi bod eisiau sgrifennu nofel ers blynyddoedd ond ddim wir wedi cael y cyfle na’r amser,” meddai Mari George

Seremoni Llyfr y Flwyddyn 2024

Gohebydd Golwg360

Y diweddaraf o noson fawr y byd llyfrau

Gwibdaith Gwybodaeth Dementia Gwynedd

Mirain Llwyd

Cwestiwn i’w holi am ddementia? Eisiau sgwrs gyda arbenigwr yn y maes?

Does dim un ffordd benodol o wneud pethau wrth gymunedoli

Huw Bebb

“Dw i wedi dysgu lot o sgiliau newydd, wedi fy ysbrydoli gan bob math o wahanol bobol, ac yn gobeithio ein bod ni fel cwmni wedi gwneud gwahaniaeth”

Cylch Meithrin y Gelli

Cylch Meithrin y Gelli

Ardal newydd I chwarae yn yr awyr agored

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Cadwyn Gyfrinachau Mawrth – Tanya Morgan Lewis

Cyfle i ddod i ’nabod un o aelodau ffyddlon Côr Dre yng Nghadwyn Cyfrinachau Mawrth

Cadwyn Gyfrinachau Chwefror 2024 – Manon Awst

Manon Awst gafodd ei enwebu ar gyfer mis Chwefror, dysgwch fwy fan hyn

Cadwyn Gyfrinachau Ionawr 2024

Cyfle i ddod i ’nabod un o’r band Ben Twthill ’chydig yn well …neu Gethin Gwibdaith i eraill
398263667_359971039902598

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Hydref 2023

Wyneb cyfarwydd i sawl un ohonom sy’n ateb y galw y mis yma…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon

Cyfle i ’nabod rhywun o Gaernarfon yn well pob mis, yn gyntaf neb llai na’r Prifardd Rhys Iorwerth

Poblogaidd wythnos hon

Mwrdwr ar y Maes!

Stephen Williams

Sioe glwb newydd Theatr Bara Caws
IMG_7372

Tân – Arni! 🔥🍕

Hannah Hughes

Bwyty Pitsa Napolitaidd Tân Coed yn dwad a blas o’r Eidal i Gaernarfon! 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Screenshot-2024-06-10-at-20.14.50

📢 Cyfarfod Cyhoeddus

Osian Wyn Owen

Dewch i leisio eich barn am y datblygiadau

Ymgeisydd y Blaid Werdd yn Nwyfor Meirionnydd yn breuddwydio am “gynghrair Geltaidd”

Rhys Owen

“Y prif reswm dw i’n sefyll ydy i roi’r cyfle i bobol bleidleisio’n wyrdd oherwydd fy mod i wedi cael llond bol ar wleidyddiaeth San Steffan”

Caffi Jivers

Caffi ar Stryd y Plas

Wagyu’r Wyddfa

Busnes bach lleol o Ffrwd Cae Du Bontnewydd sydd yn gwerthu Cig Eidion Wagyu.

Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Roberts & Owen Jewellers

Siop gwerthu gemwaith ar Stryd y Llyn.