Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Yr angen am gerdyn ID i bleidleisio

Mirain Llwyd

Beth sy’n gymwys? Sut i bleidleisio heb gerdyn ID addas?

Gwyl Delynau Cymru 2024

Meinir Llwyd Roberts

Gwledd o gerddoriaeth telyn o Gymru i Golombia

Gwrthwynebiad i gynlluniau ar gyfer gorsaf nwy yng Nghaernarfon

Mae ail gynnig i osod gwaith malu a phrosesu concrit ar yr un safle yn y dref hefyd

Gofyn am farn pobol ar gamau i gyfyngu ar dai gwyliau ac ail gartrefi yn Eryri

Bwriad Parc Cenedlaethol Eryri yw gwneud hi’n orfodol i bobol gael caniatâd cynllunio er mwyn newid defnydd eiddo

Ugain o bethau bach a mawr yn digwydd i greu newid yng Ngwynedd

Grymuso Gwynedd yn galw ar grwpiau i gyflwyno syniad er mwyn manteisio ar gyllid

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Cadwyn Gyfrinachau Mawrth – Tanya Morgan Lewis

Cyfle i ddod i ’nabod un o aelodau ffyddlon Côr Dre yng Nghadwyn Cyfrinachau Mawrth

Cadwyn Gyfrinachau Chwefror 2024 – Manon Awst

Manon Awst gafodd ei enwebu ar gyfer mis Chwefror, dysgwch fwy fan hyn

Cadwyn Gyfrinachau Ionawr 2024

Cyfle i ddod i ’nabod un o’r band Ben Twthill ’chydig yn well …neu Gethin Gwibdaith i eraill
398263667_359971039902598

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Hydref 2023

Wyneb cyfarwydd i sawl un ohonom sy’n ateb y galw y mis yma…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon

Cyfle i ’nabod rhywun o Gaernarfon yn well pob mis, yn gyntaf neb llai na’r Prifardd Rhys Iorwerth

Poblogaidd wythnos hon

Beicio 40 milltir i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Antur Waunfawr

Elin Wyn Owen

“Rydan ni wedi datblygu efo’r oes,” meddai Is-Rheolwr Gofal y fenter wrth iddyn nhw baratoi at flwyddyn o ddathliadau

Prif Weithredwr Galeri wedi pledio’n euog i gyhuddiad o stelcian

Mae Steffan Thomas wedi’i wahardd o’i waith, a bydd yn rhaid iddo gwblhau 120 awr o wasanaeth cymunedol
Sesiwn Galw-i-Mewn Tai ar Daith Cyngor Gwynedd

Tai ar Daith: digwyddiad tai Cyngor Gwynedd yn ymweld â Chaernarfon

LOWRI NANSI ROBERTS

Mae Cyngor Gwynedd yn gwahodd trigolion Gwynedd i’r cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau Tai ar Daith

Cwestiynu beth yw prif nod yr Ambiwlans Awyr yng Nghymru

Catrin Lewis

Daw’r sylwadau wrth i aelodau Plaid Cymru ymgyrchu yn erbyn y penderfyniad i gau’r safleodd yng Nghaernarfon a’r Trallwng

Menter gymunedol i brynu marina Felinheli wedi methu, ond yn “sbardun i gymunedau ar draws Cymru”

Fe glywodd Menter Felinheli dros y penwythnos mai cynnig gan grwp The Waterside Consortium o Sir Gaer sydd wedi llwyddo

Argymhelliad i gau dwy o safleoedd yr Ambiwlans Awyr “yn warthus”

Yn ôl adroddiad, byddai’n well cadw’r holl hofrenyddion mewn safle newydd yn y gogledd nag yng Nghaernarfon a’r Trallwng

Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.

Siop y Glorian

“Gwnewch y newidiadau bach er mwyn newid eich byd.”

Siop Iard

Cywaith o artistiaid yw ‘iard’ sy’n creu a gwerthu gemwaith yn ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon.