Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Ailagor siopau yn gyfle i “godi calonnau pobol leol”

“Rydw i’n hyderu bod y cyfnodau clo drosodd, ac y cawn barhau gyda chynnig ein gwasanaeth ar y stryd fawr gyda phwyll a gofal,” medd perchennog arall

FIDEO: Codi Calon Caernarfon

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ’fory

Codi Calon Caernarfon

Gwneud Caernarfon360 yn wefan newyddion leol lle nad oes ffasiwn beth â “stori sy'n rhy fach!”

Ymbil ar bobol i beidio â methu eu hapwyntiadau i gael brechlyn

100 o bobol wedi methu eu hapwyntiad yn Ysbyty’r Enfys, Bangor dros y penwythnos a 90 arall ddoe (dydd Llun, Mawrth 29)

Blwyddyn eithriadol o dda i Gigyddion, yn ôl ystadegau newydd

"Fyswn i’n licio meddwl y gwneith hyn gario ymlaen"

Pryder am gynnydd Covid-19 yng Nghaernarfon, Rhosgadfan, y Felinheli a Deiniolen

"Mae’r ystadegau wedi dangos cynnydd yng Nghaernarfon a chymunedau cyfagos"

Untitled-design-5

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld ag Arfon cyn etholiadau’r Senedd

Mae Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, yn awyddus i gwrdd â thrigolion Arfon cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai

Y Bala v Caernarfon yn fyw ar S4C bnawn Sadwrn

Gallai buddugoliaeth yn erbyn y Bala godi Caernarfon i’r Chwech Uchaf yn y JD Cymru Premier

O Gwmpas Cymru - Hoci Cymru

Cyfarfod Carfan Hoci Cymru

Clwb Hoci Merched Caernarfon yn cael derbyn sesiwn arbennig gan rai o chwaraewyr carfan Hoci Merched Cymru.

AoS yn awgrymu bod y Gymraeg yn cyfrannu at broblem ail gartrefi Gwynedd

Mark Reckless yn dweud bod perchnogion ail gartrefi wedi’u trin fel “bychod dihangol”

Cannwyll ar stepan y drws i “ddangos undod.”

Mae'r wylnos yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol i gofio a galw am newid.

Camerâu i Twthill

Mae Camerâu Cylch Cyfyng wedi eu gosod yn ardal Twthill

Un o awduron Caernarfon ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og

Mae Sw Sara Mai gan Casia Wiliam ar restr fer y categori cynradd.

Cynnig Menter Ty’n Llan wedi ei dderbyn

Mae Menter Ty’n Llan, Llandwrog wedi cyhoeddi bod y cynnig wedi ei dderbyn.

63 o gleifion â COVID-19 yn Ysbyty Gwynedd

Mae Ysbyty Gwynedd yn gofalu am 63 o gleifion sydd â COVID-19, ac mae 36 o'r rhain wedi ei ddal yn yr ysbyty.

Wythnos Pontio’r Cenedlaethau

Rhwng yr 8fed ar 14eg o Fawrth mae hi’n wythnos pontio’r cenedlaethau. 

Gwynedd yw’r lle gwaethaf am goronafeirws yng Nghymru

Ac mae'r adwurdodau yn ymbilio ar drigolion i gadw at y rheolau

Ymbapuroli

Dewis ‘5 Llyfr Lleol’ Palas Print.

5 llyfr sydd â chysylltiadau lleol i ddathlu diwrnod y llyfr.

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Menai

Crefftau amrywiol wedi'u creu gan Menai.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.

Crefftau Hana

Gweithio ar doli’s preniau(maint 65mm)wedi ei neud â llaw.

Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim