Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

241964476_419287266287111

📸 Twthill Taclus 3

Hwn oedd y trydydd tro i Twthill Taclus gael ei gynnal
208326765_874090313182937

TWT-hill!

Mae Twthill Taclus yn ei ôl ddydd Sadwrn

Heddlu’n apelio ar ôl i dân achosi difrod sylweddol i guddfan adar yr RSPB yng Nghaernarfon

Cafodd y guddfan ei difrodi'n "sylweddol" ac mae swyddogion yn ei thrin fel gweithred o losgi bwriadol

Llun-Swig-Tomos

Dathlu llwyddiannau lleol pobl ifanc 

Hanes llwyddiant pobl ifanc Gwynedd a Môn

Noson Blasu Gwin: Llai na 10 tocyn ar ôl!

Mae'r dyddiad cau i brynu tocyn 'fory

Dyn 64 oed wedi boddi yn y môr ger Caernarfon

Roedd wedi bod yn plymio yn yr afon Menai gyda ffrindiau brynhawn dydd Sul (12 Medi)

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol"
241658777_2957952254479267

Côr Dre yn ôl dan do!

Hwn oedd ymarfer cyntaf y côr dan do ers Mawrth 2020

Caernarfon yn herio Derwyddon Cefn ar yr Oval

Y Derwyddon wedi colli pob gornest y tymor hwn gan ildio 15 o goliau

Côr Dre yn “dod yn ôl i’r bywyd arferol” gyda’u hymarfer cyntaf ers dechrau’r pandemig

Byddan nhw'n cyfarfod yng Nghapel Salem Caernarfon heno (nos Iau, Medi 9)

Etholaeth Arfon yn diflannu yn ôl cynlluniau newydd y Comisiwn Ffiniau

Fe fydd Caernarfon a Dolgellau gyda'i gilydd mewn un etholaeth newydd, a Bangor a Llanrwst mewn un arall
thumbnail_image0

Digwyddiad blasu gwin unigryw yn dod i Gaernarfon

Y Ffrancwr Francis Dupuy sy'n cynnal y noson

Côr Dre yn ail-ddechrau ymarfer

Mae'r côr yn ail-ddechrau ymarfer ar ôl yr haf

Yn fyw o Gŵyl Bro: dydd Sadwrn

Y diweddaraf o'r holl ddigwyddiadau lleol sy'n cael eu cynnal yn rhan o'r ŵyl dros y penwythnos
logo clwb hoci

Ymarferion hoci yn ailddechrau

Croeso i aelodau hen a newydd i ymuno!

Partneriaeth newydd i droi eiddo eglwysig segur yn dai fforddiadwy

Elusen Cyfiawnder Tai Cymru wedi dewis cydweithio â Grŵp Cynefin i geisio troi eglwysi a chapeli segur yn gartrefi ar gyfer pobol leol

Chwaraewyr : Molly Kelly, Rhodd-Alaw Parry, Siwan Holloway, Bethan Davies, Iona Evans, Molly Shuttleworth, Morfudd Ifans, Teleri Wyn Davies, Elen Evans, Hollie Bawden, Tracy Davies, Connie Beardsley, Alicia Calton, Natalie Walsh. 
Rheolwyr : Non Meleri Roberts, Katelyn O’Donnell

Llwyddiant ysgubol i’r Cofis yng Nghaer

Tîm rygbi merched Caernarfon yn ennill pob un o’u gemau yn nhwrnament rygbi saith bob ochr Caer.
239437243_10165482158410075

Cyfres ‘Stad’ yn chwilio am ecstras

Spin-off o’r gyfres ddrama Tipyn o Stad ydi Stad

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Wagyu’r Wyddfa

Busnes bach lleol o Ffrwd Cae Du Bontnewydd sydd yn gwerthu Cig Eidion Wagyu.

Caffi Jivers

Caffi ar Stryd y Plas

Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.

Tŷ Winsh

Caffi annibynnol, sy'n gwerthu bwyd ffres wedi'i wneud â chynnyrch lleol.