Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Sinema Galeri Caernarfon ar agor unwaith eto

Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw agor eu drysau ers mis Mawrth 2020

Bardd o Gaernarfon yn trafod ei waith yn yr Eisteddfod AmGen

Rhwng Dau Olau yw cyfrol ddiweddaraf y bardd

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

Disgyblion Syr Hugh Owen yn trawsnewid gardd Plas Maesincla!

Yn ystod yr wythnosau olaf cyn gwyliau'r haf bu i griw o ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen weithio'n galed yn trawsnewid gardd Plas Maesincla. 

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r sir mewn cartrefi modur

‘Gofodau gwneud’ yn dod â’r gymuned ynghyd gyda thechnoleg

Mae menter Ffiws yn cynnig gofodau i gymunedau Gwynedd gael rhannu offer adeiladu a threialu syniadau, gyda naw safle newydd i agor yn fuan

Canmol cerddor mewn cartref gofal am gadw’r preswylwyr yn canu trwy gydol y pandemig

"Roedd y budd i’r preswylwyr o barhau â’u therapi cerddoriaeth yn enfawr," meddai Nia Davies Williams o Gaernarfon sy'n arbenigwr yn y maes

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Adeiladwr o Wynedd yn derbyn dedfryd o 16 mis o garchar am dwyll

Roedd Aron Wyn Roberts wedi twyllo cwsmeriaid o bron i £14,000 am waith adeiladu na chafodd ei gyflawni

Gwahanol reolau Covid-19 yn Lloegr yn mynd i “greu miri” i fusnesau Cymru

Mae'r diwydiant lletygarwch yn paratoi i groesawu ymwelwyr o Loegr, sydd heb y mwyafrif o'r cyfyngiadau o heddiw (dydd Llun, Gorffennaf 19)

Galw ar y Cofi Army i roi help llaw wrth dacluso’r Oval

Mae paratoadau ar gyfer y tymor newydd wedi bod ar y gweill ers tro

Cynghorydd yng Ngwynedd yn honni fod swyddi lletygarwch ar gael er gwaethaf ofnau am ddiweithdra

“Dydi’r gwaith ddim yn broblem cyn belled â bod pobol yn barod i wneud y gwaith," meddai un cynghorydd o Ben Llŷn
305238248.gallery

Steve Evans yn ymuno â’r Cofis

Enillodd yr amddiffynnwr saith cap i Gymru rhwng 2006 a 2008

Cylch Meithrin Twtil yn chwilio am Arweinydd

Oes gen ti ddiddordeb?

Prosiect Placiau Llechi Caernarfon 

Cymdeithas Ddinesig Caernarfon yn brysur osod placiau llechi i wella dealltwriaeth hanes y Dref

Gwyliwch allan am y gwylanod, yr adar sy’n achosi trwbwl i’r Cofis

Mae'r gwylanod yn "codi pryderon" i drigolion sy'n byw yn y dref

Cyngor Gwynedd yn gwrthwynebu gwario £205 biliwn ar arfau niwclear

“Beth am roi cychwyn ar adfer y syniad o Gymru Ddi-Niwclear? Dyna fyddai cyfraniad go iawn i genedlaethau’r dyfodol!"

Cyngor Gwynedd ddim am godi prisiau cinio ysgol

Daeth y penderfyniad yn dilyn pryderon bod cinio ysgol eisoes yn rhy ddrud

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Pluen

Gwefan yn gwerthu casgliad hyfryd ac unigryw o brintiau.

Caffi Jivers

Caffi ar Stryd y Plas

Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.