Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Cyfweliad gyda Huw Griffiths

Huw Griffiths yn tafod y tymor newydd a dechrau da Clwb Pêl-droed Caernarfon

Golygydd newydd y Daily Post yn awyddus i greu perthynas gyda darllenwyr

Dion Jones yw’r golygydd ieuengaf yn hanes y papur newydd a'r siaradwr Cymraeg cyntaf i gael y swydd

Arwyn Herald yn ymddeol ar ôl bron hanner canrif o dynnu lluniau

"Mi fyddai’n dal i dynnu lluniau” medd Arwyn Herald wrth edrych yn ôl ar ei yrfa

Caernarfon v Y Drenewydd yn cael ei ffrydio ar-lein

Y Cofis yn chwilio am fuddugoliaeth gyntaf y tymor

Achos positif o’r coronafeirws yn Ysgol yr Hendre, Caernarfon

50 o ddisgyblion yn gorfod hunan ynysu ar ôl achos o’r coronafeirws

Poeni y gallai caffi newydd yng Nghastell Caernarfon ddwyn cwsmeriaid caffis eraill y dref

"Y gobaith yw, os fydd y cais yn cael ei dderbyn, y bydd mwy o bobl yn ymweld a’r castell, Caernarfon, a’r caffes lleol."

Carcharu dyn lleol am dorri ei Orchymyn Ymddygiad Troseddol

Dim ond ychydig ddyddiau yn ôl y cafodd ei ryddhau o’r carchar

Caernarfon yn arwyddo Paolo Mendes o Aberystwyth

Chwaraewr canol cae o Bortiwgal yn ymuno â’r Cofis

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau

Rhybudd i dafarn yng Nghaernarfon am beidio cadw at reolau’r coronaferiws

Landlord Yr Anglesey yn mynnu mai “dim ond hyn a hyn alla i wneud”

Cae 3G newydd i Gaernarfon

Datblygiad diweddaraf Clwb Rygbi Caernarfon.

Bysgio eto ar Stryd y Plas

Fy mhrofiad i o'r cyfnod clo.

Penderfyniad Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar dorfeydd yn “annheg” medd Paul Evans

Gemau pêl-droed Uwchgynghrair Cymru yn ailddechrau heb dorfeydd

Pobol y Dref – Waseem Khan

Un o gyfres o fideos sydd yn edrych ar y dref o wahanol safbwyntiau. 

Cyfres gomedi Gymraeg yn arloesi

Cwmni teledu o Gymru yw’r cyntaf i gwblhau ffilmio cyfres ddrama yn ystod y cyfnod clo

Malan yn paratoi i ryddhau ei hail sengl

Mae ei sengl gyntaf ‘Busy Bee’ wedi cael ei ffrydio 9,000 o weithiau

Poblogaidd