Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Sesiynau Academi Sbarduno

Hannah Hughes

Sesiynau Adolygu yn Cefnogi Myfyrwyr Baratoi ar gyfer Arholiadau ‘r Haf.

Chwarelwyr – Quarrymen

Hannah Hughes

Gwaith Carwyn Rhys Jones yn teithio Gogledd America!

Stori luniau: Buddugoliaeth y Cofis

Elin Wyn Owen

Cymerwch gip ar rai o luniau Cymdeithas Bêl-droed Cymru i gael ail-fyw’r diwrnod

Stori luniau: Gŵyl Fwyd Caernarfon 2024

Medi Wilkinson, colofnydd golwg360, aeth draw i’r ŵyl fwyd boblogaidd yn nhre’r Cofis

Cadwyn Gyfrinachau Ebrill – darpar Faer Caernarfon

Mirain Llwyd

Dewi Wyn Jones fydd maer Caernarfon wythnos nesaf ymlaen, dysgwch fwy amdano yma
438172886_425332460116411

Murlun newydd yn Dre

Osian Wyn Owen

Mae’n dod â bach o liw i Barc Coed Helen!

Y gymuned yn ymateb yn chwyrn i fandaliaeth ym mynwent Llanbeblig

Alun Rhys Chivers

Dywed y Cynghorydd Dewi Jones mai “dyma’r lle olaf ddylsai hyn ddigwydd”

Gwobr i Dewi

Ar Goedd

Mae Dewi wedi’i enwi’n ‘Seren y Dyfodol’
Screenshot-2024-04-29-at-11.32.14

Lansio ardal i deuluoedd yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon

Ar Goedd

Y bwriad ydi sicrhau ei bod yn ŵyl i bawb o bob oed

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Cadwyn Gyfrinachau Mawrth – Tanya Morgan Lewis

Cyfle i ddod i ’nabod un o aelodau ffyddlon Côr Dre yng Nghadwyn Cyfrinachau Mawrth

Cadwyn Gyfrinachau Chwefror 2024 – Manon Awst

Manon Awst gafodd ei enwebu ar gyfer mis Chwefror, dysgwch fwy fan hyn

Cadwyn Gyfrinachau Ionawr 2024

Cyfle i ddod i ’nabod un o’r band Ben Twthill ’chydig yn well …neu Gethin Gwibdaith i eraill
398263667_359971039902598

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Hydref 2023

Wyneb cyfarwydd i sawl un ohonom sy’n ateb y galw y mis yma…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon

Cyfle i ’nabod rhywun o Gaernarfon yn well pob mis, yn gyntaf neb llai na’r Prifardd Rhys Iorwerth

Poblogaidd wythnos hon

Jen (Perchennog Lotti & Wren) yn dathlu ugain mlynedd o'r siop.

Lotti & Wren: Dathlu 20 mlynedd mewn busnes

Prynu’n Lleol Gwynedd bu’n sgwrsio gyda Jen, perchennog Lotti & Wren.

Hanes a chyfrinachau’r gorffennol yn cysylltu cenedlaethau

Llinos Iorwerth

Hwb i gynllun lleol gan y Loteri Genedlaethol yn ystod wythnos pontio’r cenedlaethau

Dwy ardal newydd sbon yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon eleni

Bydd Pentref Bwyd Môr ac ardal arbennig i deuluoedd dros yr Aber yn ymuno â’r ŵyl ar ddydd Sadwrn, Mai 11

Mwy nag erioed ar fwydlen Gŵyl Fwyd Caernarfon 2024

Osian Wyn Owen

Ar ddydd Sadwrn 11 Mai bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dychwelyd i’r dref am y seithfed tro

Theatr Bara Caws yn cyflwyno Ffenast Siop

Stephen Williams

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.”

Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.

Balŵns

Balŵns unigryw a phersonol ar gyfer pob achlysur | Priodasau | Penblwyddi | Digwyddiadau lleol

Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.

Petalau Pert

Gwerthwr blodau modern pwrpasol ar gyfer unrhyw achlysur.