Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Gwynedd yw’r lle gwaethaf am goronafeirws yng Nghymru

Ac mae'r adwurdodau yn ymbilio ar drigolion i gadw at y rheolau

Ymbapuroli

Dewis ‘5 Llyfr Lleol’ Palas Print.

5 llyfr sydd â chysylltiadau lleol i ddathlu diwrnod y llyfr.

Bardd o Gaernarfon yn cyhoeddi cyfrol

Mae Ifor ap Glyn wedi bod yn brysur ers cyhoeddiad ei gasgliad  diwethaf o farddoniaeth newydd ddeng mlynedd yn ôl 

Cymru. Caernarfon. Everton: Yn y drefn yna…

Sgwrs gydag Nathan Craig sydd wedi dychwelyd i Gaernarfon ac yn edrych ymlaen at gael chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru eto fis nesa'

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Gobaith ar y gorwel i gwmni gwyliau wedi blwyddyn gwbl hunllefus

"Dwi dal yma, dal i gwffio ac yn edrych ar ôl fy nghwsmeriaid . . . dwi’n lwcus bod yna gymaint yn fy nghefnogi"

Atal ffilmio Rownd a Rownd unwaith eto

Dyma'r eildro mewn mis i gwmni cynhyrchu Rondo benderfynu atal ffilmio'r gyfres boblogaidd

Cogydd o Gaernarfon yn gwireddu ei freuddwyd drwy agor bwyty o safon i bawb

"Dydi bwyd ddim yn ecsgliwsif i bobol sy’n gallu fforddio fo, mae bwyd i fod yna i bawb”

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Sesiynau crefft gyda Lora

Ymunwch â Lora mewn cyfres o sesiynau crefft i blant 8-11 oed.

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o'r dôs gyntaf a'r ail dôs

Canslo Gŵyl Fwyd Caernarfon am yr ail flwyddyn yn olynol

... yn y gobaith o gynnal “Gŵyl werth chweil” flwyddyn nesaf

“Rydyn ni eisiau i bawb oroesi’r cyfnod yma, a dod allan ohono fo yn gryfach ac yn fwy penderfynol nag erioed”

Galwadau cynyddol i flaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer y sector lletygarwch

Tŷ Am Ddim

Oes gennych chi ddiddordeb mewn adnewyddu tai?

Caffi ‘Ciosg Dros Dro’ Castell Caernarfon yn chwilio am denantiaid

Ond mae rhai perchnogion busnes lleol yn cwestiynnu... "Ydyn nhw angen caffi yn y Castell?!"

Cadarnhau cynllun £15.4m i ddarparu tai rhent fforddiadwy yng Ngwynedd

Y bwriad yw prynu tai, cynnal gwaith i’w huwchraddio a’u rhentu i drigolion lleol

Menter Ty’n Llan yn sicrhau pryniant

Mae Menter Ty'n Llan, Llandwrog wedi cyhoeddi bod yr arian i sicrhau pryniant yn ei le.

Gwaith yn cychwyn ar lôn feics o Fethel i Gaernarfon

Y cynghorydd lleol yn disgrifio’r datblygiad fel “cam enfawr” i bentref Bethel

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Panorama

Siop ffotograffiaeth ar Stryd y Plas.

Llwy De

Siop a chaffi sy'n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Menai

Crefftau amrywiol wedi'u creu gan Menai.

Platiau Pori

Platiau a bocsys pori o Felinheli.