Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

NEWYDD: Ysgolion Gwynedd yn dysgu o bell 

Bydd ysgolion yng Ngwynedd yn dysgu o bell o fory ymlaen

Y stori orau ar Caernarfon360 yn 2020: dewis y bobol

Cyfle i bobol dre' bleidleisio am eich hoff stori leol

Oyster Saloon Caernarfon: Chris ‘Flamebaster’ Roberts a hanes Cofi Gwyddelig

Ymgais Chris 'Flamebaster' Roberts i ail-greu hen ryseit Fictoraidd.

“Ro’n i isio aros yn ein hardal brydferth.”

Sefydlodd Menai Rowlands ei busnes er mwyn gallu parhau i fyw yn ei bro.

O’r BBC i Glynllifon

Sefydlodd Angharad Gwyn ei busnes ar ôl gadael ei swydd gyda’r BBC er mwyn gallu dychwelyd i fyw yn ei bro.

Cyhoeddi Enillydd Giveaway Dre

Mae Caernarfon360 wedi cyhoeddi mai Carolyn Parry yw enillydd Giveaway Dre.

Codi £600 at fanciau bwyd lleol

Mae ASau Arfon, Siân Gwenllian a Hywel Williams, wedi lansio Apêl Banc Bwyd y Gaeaf i gefnogi’r ddau brif fanc bwyd yn eu hetholaeth.

Pwysigrwydd golau mewn cyfnod tywyll

Sefydlwyd y cwmni Gola gan Mari Emlyn a’i mab Ifan Emyr yn ystod cyfnod clo’r gwanwyn, fel ymateb i ‘brinder lampshêds o safon ar y we.’

Cyhoeddi cynllun gwerth £950,000 i adfywio adeiladau yng Nghaernarfon

Bydd yr hen fanc NatWest yn cael ei drawsnewid i gynnig llety a chyfleoedd i bobl ifanc bregus yr ardal

Holi AS Arfon ar gynffon blwyddyn “gythryblus ofnadwy”

Dywedodd byddai "llanast" Brexit yng Nghaergybi yn cael "effaith mawr" ar economi Gwynedd.

Tlws gan Ann Catrin Evans yn dathlu arwyr Cymru

Tlws gan y gemydd lleol yn dathlu arwyr arbennig Cymru yng nghyfnod Covid

Cyfweliad: Chris Summers

Mae Chris Summers, sydd ynghlwm â’r priosect Porthi Pawb, yn annog trigolion Caernarfon i siopa’n lleol y Nadolig hwn.

Ymdrech hwyr, ond dim digon!

Aberystwyth 1 – 2 Caernarfon 15/12/2020

Ail-enwi Plas Menai

Mae Canolfan Awyr Agored Plas Menai wedi cael ei hail-enwi i anrhydeddu gwaith Ken Newing.

Un dydd ar y tro: Cyfres fideo i gynnal llesiant ac iechyd meddwl plant 

Mae Leisa Mererid yn cyflwyno ioga ac meddwlgarwch... Un dydd ar y tro!

Y dyn tu ôl i ddirgelwch awyr gwyrdd dros Gaernarfon

"Roedd rhywun o Dalysarn wedi ei weld, ac mae’n debyg bod ei mab yn meddwl mai Portal oedd o...!”

Cadarnhau cynllun £77 miliwn i fynd i’r afael â’r argyfwng tai

Nod cynllun chwe blynedd Cyngor Gwynedd yw sicrhau 1,500 o gartrefi fforddiadwy i drigolion lleol

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.

Kefir Cymru

Kefir wed'i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.

Menai

Crefftau amrywiol wedi'u creu gan Menai.

Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.