Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

244491847_240433164724185

Canslo Noson Tân Gwyllt Caernarfon

Oes angen d'eud pam!?
243153071_10159118400835709

Neidr… mewn lansiad llyfr!?

Bydd y neidr yn siop Palas Print ar y 23ain

Cau argraffdy Gwasg y Bwthyn yng Nghaernarfon

Er y toriadau, bydd y cwmni'n parhau i gyhoeddi llyfrau yn y dyfodol

Galw ar Gyngor Gwynedd i weithredu er mwyn lleihau allyriadau carbon

“Mae’n amser i Wynedd symud gyda’r oes, a chyflawni ei haddewidion: dad-fuddsoddi mewn tanwydd ffosil a stopio adeiladu pwerdai nwy"

Rhifyn diweddaraf Papur Dre

Hwn yw'r rhifyn cyntaf ar ôl yr haf
Maria

Digwyddiad yn dathlu gwaith elusennau

Roedd yr achlysur yn gyfle i ddathlu elusennau sydd wedi bod yn “achubiaeth” i bobol y dre

Cofis yn Curo Aber

Aberystwyth 0 – 1 Caernarfon 09/10/2021
morgan-williams-1

Llwyddiant y Cofi yn Canada gyda tîm rygbi saith bob ochr Prydain!

Mae cyn aelod Tim Rygbi Caernarfon a academi rygbi Coleg Llandrillo wedi dychwelyd o Ganada ar ôl cynorthwyo tîm rygbi saith bob ochr Prydain i ddod yn ail yng Nghyfres Rygbi Saith Bob Ochr y Byd.

Busnes coffi newydd yn nhref y Cofis

Mae cwmni 'Coffi Dre' yn rhostio a gwerthu coffi yng Nghaernarfon ers mis Medi eleni

Y diwydiant teithio yn wynebu “Gaeaf caled” wrth i’r cynllun ffyrlo ddod i ben

Trio galw am gefnogaeth "fatha bangio dy ben yn erbyn drws a hwnnw wedi cau, a neb yn agor o i chdi," meddai perchennog un cwmni teithio

Pont yr Aber yng Nghaernarfon ar gau i gerddwyr yr wythnos nesaf

Dyma fydd y gwaith diweddaraf ar y bont gerdded symudol a gafodd ei hadeiladu yn 1970

image001

E-bresgreibio yn ysgafnhau’r baich?

Yn ôl rhai, mae'r broses yn hwyluso gwaith meddygon

“Mae pobol wedi prynu a phrynu, a hynny sydd wedi creu’r broblem”

Roedd rhai garejys wedi rhedeg allan o danwydd dros y penwythnos ar ôl i bobol ddechrau prynu mewn panig

Newidiadau i gyfrifon HSBC yn “newyddion drwg” i bapurau bro

Codi tâl bancio ar sefydliadau di-elw ac elusennau am "lorio" rhai cymdeithasau gwirfoddol

Hawl i Fyw Adra: yr argyfwng tai “yn teimlo fel brwydr barhaus”

Rhys Tudur wedi annerch y dorf y tu allan i bencadlys Cyngor Gwynedd ddoe (dydd Sadwrn, Medi 25)

Bîp bîp dros annibyniaeth

Yfory bydd grwpiau lleol Yes Cymru yn chwifio’u baneri dros yr A55 am y tro cyntaf ers misoedd.

“Gêm enfawr” i Gaernarfon yn y gwpan – herio Prestatyn heno

"Dipyn o her o’n blaen ni heno"

Gwrthdrawiad ffordd yng Nghaernarfon

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn galw ar bobol i gadw draw o ardal Ffordd Llanberis yng Nghaernarfon

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Panorama

Siop ffotograffiaeth ar Stryd y Plas.

Siop Mirsi

'Boutique' annibynnol.

Pluen

Gwefan yn gwerthu casgliad hyfryd ac unigryw o brintiau.

Siop Iard

Cywaith o artistiaid yw 'iard' sy'n creu a gwerthu gemwaith yn 'Siop iard' yng Nghaernarfon.