Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

“Amhosib i fwyafrif o dafarndai Caernarfon ail-agor y tu allan yn unig”

Landlordiaid Caernarfon yn egluro eu pryderon am ailagor, ac mae disgwyl sefyllfa debyg mewn trefi ledled y wlad

10 stori fwyaf poblogaidd y gwefannau bro (Ion-Meh 2020)

Yn ôl yr ystadegau, mae pobol yn cael blas ar straeon gwreiddiol amrywiol yn Arfon a Cheredigion

Gardd gwrw fwyaf Caernarfon?

Cadeirydd Clwb Rygbi Caernarfon yn gobeithio y bydd modd i glybiau rygbi ail agor yn raddol.

Nathan Craig yn gadael Clwb Pêl-droed Caernarfon

“Chwilio am her newydd”

Ysgolion Gwynedd ddim am agor am wythnos ychwanegol

Byddai ymestyn y tymor hyd at Orffennaf 24 yn mynd yn groes i gytundebau athrawon
llun o gegin y cogydd Matt Guy

Gŵyl Fwyd yn paratoi arlwy o ddigwyddiadau digidol

Manylion digwyddiadau digidol Gŵyl Fwyd Caernarfon

Rheolwr Caernarfon yn cadw’i swydd ar ôl trafferth mewn tafarn

Huw Griffiths yn osgoi carchar ond yn gorfod gwneud 100 awr o waith di-dâl

Cyrch cyffuriau yng Nglan Seiont – Un dyn yn y ddalfa

Mae dyn 51 oed wedi cael ei arestio yng Nglan Seiont ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Dim cinio ysgol arferol i ddisgyblion a dim gwaith marcio i athrawon – y “normal newydd” yn ysgolion Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi amlinellu ei gynlluniau er mwyn ailagor ysgolion ddiwedd y mis.

Protest Black Lives Matter Caernarfon

Lluniau o’r brotest yn Gaernarfon heddiw i gefnogi’r ymgyrch Black Lives Matter.

Tafarn y Black Boy – ddylai’r enw newid?

Mae rhai pobol wedi gofyn am ailenwi un o dafarndai enwoca’ Cymru.

Sean Eardley yn gadael yr Ofal

Mae hyfforddwr Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon wedi gadael y clwb.

Osian Wyn Owen yw Prifardd Eisteddfod T

Aneirin Karadog: "Llais aeddfed a chrefftus yn canu o'r galon"

Beth yw eich barn am y wefan hon?

Arolwg i gasglu eich barn chi - pawb sy'n cyfrannu at eich gwefan fro neu'n ymweld â hi

Pecynau Bwyd am ddim gan Cofis Curo Corona

Cofis Curo Corona yn cynnig cymorth i drigolion Caernarfon yn sgil cofid-19.

“Siomedig iawn” bod y Cofis yn colli cyfle i chwarae yn Ewrop

Y tymor wedi dod i ben yn fuan, a’r cyfle i gymhwyso ar gyfer Ewrop wedi diflannu

Dim dewis ond teithio i Lundain i gynrychioli Arfon

Trefn newydd Jacob Rees-Mogg yn rhoi ASau o Gymru mewn "sefyllfa amhosib"

Cyhuddo llywodraeth y Deyrnas Unedig o fod yn “unllygeidiog”

Pryder bydd y newid yn nhrefn siarad a phleidleisio yn golygu bydd rhaid i Aelodau Seneddol o Gymru dorri rheolau teithio Llywodraeth Cymru.

Canolfan Caergylchu ymhlith canolfannau ailgylchu sydd yn ail agor yng Ngwynedd

Pump o’r wyth canolfan ailgylchu yng Ngwynedd yn ail agor.