Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Yn fyw o’r cyfrif: etholaeth Arfon

Blog byw yn dilyn hynt a helynt y cyfrif yn etholaeth Arfon - etholiadau Senedd Cymru

Hystings wyneb i waered Arfon: ein dyfodol ni

Tri syniad pendant gan bobol ifanc Arfon i'n gwleidyddion

Adam Price yn Ymweld â Chaernarfon

Gydag ymgyrch etholiadol Senedd Cymru yn poethi ymwelodd un o arweinwyr y pleidiau â Chaernarfon

Pwy yw Calum Davies? (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) – Proffil Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw ‘Fotio am Fory’ Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdan eu hunain a’u polisïau…

Canolfannau hamdden Gwynedd yn ailagor wythnos nesaf

Bydd modd i gwsmeriaid ymweld â’r campfeydd, cymryd rhan mewn dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon, a defnyddio'r pyllau nofio

Pwy yw Sian Gwenllian (PC) – Arolwg Ymgeiswyr

Ddaru ni fel criw 'Fotio am Fory' Bro360 ofyn i bob ymgeisydd yn Arfon amdanynt a’u polisïau...

Teyrnged Côr Dre i godi arian at elusen

Mae'r côr wedi disgrifio'r gân fel "teyrnged arbennig i ganeuon elusennol yr 80au"

Gardd Gymunedol Canolfan Byw’n Iach Arfon

Mae Byw'n Iach ac Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd yn datblygu gardd gymunedol ar gyfer pobl a grwpiau Caernarfon.

Ymateb cymysg gan berchnogion lletygarwch i gael ailagor y tu allan

Agor y tu allan "ddim werth yr hasl”, medd un perchenog caffi wrth golwg360

Clwb Hoci Caernarfon 

Adran Ieuenctid wedi cael ail-gychwyn!

Ailagor siopau yn gyfle i “godi calonnau pobol leol”

“Rydw i’n hyderu bod y cyfnodau clo drosodd, ac y cawn barhau gyda chynnig ein gwasanaeth ar y stryd fawr gyda phwyll a gofal,” medd perchennog arall

FIDEO: Codi Calon Caernarfon

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ’fory

Codi Calon Caernarfon

Gwneud Caernarfon360 yn wefan newyddion leol lle nad oes ffasiwn beth â “stori sy'n rhy fach!”

Ymbil ar bobol i beidio â methu eu hapwyntiadau i gael brechlyn

100 o bobol wedi methu eu hapwyntiad yn Ysbyty’r Enfys, Bangor dros y penwythnos a 90 arall ddoe (dydd Llun, Mawrth 29)

Blwyddyn eithriadol o dda i Gigyddion, yn ôl ystadegau newydd

"Fyswn i’n licio meddwl y gwneith hyn gario ymlaen"

Pryder am gynnydd Covid-19 yng Nghaernarfon, Rhosgadfan, y Felinheli a Deiniolen

"Mae’r ystadegau wedi dangos cynnydd yng Nghaernarfon a chymunedau cyfagos"

Untitled-design-5

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld ag Arfon cyn etholiadau’r Senedd

Mae Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, yn awyddus i gwrdd â thrigolion Arfon cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Teithiau Menai

Asiant teithio ar Stryd Bangor.

Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

Palas Print

Siop lyfrau annibynnol o fewn tref gaerog Caernarfon.