Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Ken Owens, Cyn-gyfarwyddwr a chwaraewr CPD Caernarfon, wedi marw.

Mae CPD Tref Caernarfon wedi cyhoeddi bod Ken Owens, a fu’n gyfarwyddwr ac yn chwaraewr i’r tîm wedi marw.

Cinio Nadolig Age Cymru

Age Cymru yn cynnig cinio Nadolig fel 'pryd ar glud' eleni 

Darparu Dillad i Blant Dre

Mae criw gweithgar Porthi Pawb a Porthi Plantos wedi camu i’r adwy unwaith yn rhagor i ddarparu dillad ar gyfer plant Caernarfon.
127542364_3453526054760657

Gobeithio na fydd hysbyseb Llywodraeth y DU yn ‘troi pobl ifanc oddi wrth y celfyddydau.’

Mae Nia Hâf yn gobeithio na fydd hysbyseb yn annog gweithwyr yn y celfyddydau i ail-hyfforddi yn ‘troi pobl ifanc oddi wrth y celfyddydau.’

Stori’r Geni yn yr Awyr Agored

Darn bach o Gaernarfon yn cael ei droi'n ddinas Bethlehem.

ASau yn cwrdd â thafarndai Caernarfon

Gwleidyddion lleol yn cwrdd â landlordiaid tafarndai yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau newydd.

“Does ‘na ddim point trio agor heb allu gwerthu alcohol”

Ymateb John Evans, perchennog Y Black Boy i’r cyfyngiadau newydd

Pwy sy’n dŵad dros… ben Twthill? Siôn Corn yn dod i dre!

Newyddion da i blant Caernarfon, wrth i Siôn Corn gael ei eithrio o gyfyngiadau teithio i ymweld â thref Caernarfon.
Untitled-design-2-2

Gwaith uwchraddio yng Nghaernarfon

Rhaglen lanhau ac uwchraddio Cyngor Tref Caernarfon

Busnes Bonta Deli yn tyfu a thyfu… a’r siop yn symud i Stryd Twll yn y Wal

Y silffoedd yn wag ar ddiwedd y diwrnod cyntaf -  diolch i ysbryd cymunedol Caernarfon 

Ffair Nadolig Rithiol yn gobeithio ‘hyrwyddo busnesau lleol’

Er gorfod gohirio Gŵyl Fwyd Caernarfon 2020 tan 2021 am resymau amlwg, mae’r pwyllgor wedi parhau i drefnu pob math o weithgareddau gwahanol. 

Lansio Y Farchnad: Busnesau bach eich bro mewn un man

Heddiw, mae'r lle ar y we sy'n eich helpu i siopa'n lleol yn mynd yn fyw ar wefannau Bro360.

Galar, furlough, Banciau Bwyd a chardiau Nadolig

Ymgyrch Cardiau Nadolig i godi arian i Fanc Bwyd Arfon.
Palas-Print-1

Palas Print yn paratoi tuag at y Nadolig

Manylion ar sut i archebu llyfrau newydd cyn y Nadolig.

Mab chwarelwr a gafodd ei wahardd o Brifysgol Bangor yn rhyddhau hunangofiant

Roedd Glyn Tomos o Gaernarfon, mab i chwarelwr sy’n hanu o bentref Dinorwig, wrth galon protestiadau tymhestlog dros hawliau iaith Gymraeg yn y 1970au.

Menter Iaith Gwynedd: Cynghorwyr yn cefnogi argymhelliad Dafydd Iwan i graffu ar greu “anifail hollol wahanol”

Dyweddodd bod angen gwreiddio gwaith Hunaniaith yn y gymuned er mwyn "gwthio'r ffiniau ieithyddol drwy’r sir.”

Clwb Celf Capel

Cyfle olaf i gofrestru ar gyfer clwb celf digidol Capel Noddfa.

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.

Caffi Jivers

Caffi ar Stryd y Plas

Yr Hen Lys

Bwyty sydd wedi'i leoli yn hen lys Caernarfon.

Lotti & Wren

Siop sy'n gwerthu nwyddau gan gynllunwyr lleol, dillad, anrhegion i blant ac eitemau i'r cartref.