Caernarfon360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dre

Screen-Shot-2021-06-18-at-15.13.49

Twthill Taclus: cadw Twts yn dwt!

Bydd y sesiwn gyntaf ddiwedd y mis hwn
199623137_5927468893960665

‘Ar lan y môr…’ Alana Spencer yn rhannu lluniau o’i siop

Mae Alana Spencer yn agor ei siop ddiweddaraf yng Nghaernarfon
Untitled-design-6-3

📸 Twthill yn cefnogi Cymru

Diolch i Mei Emrys am rannu'r lluniau

Enillydd The Apprentice am agor siop yng Nghaernarfon

Gan ehangu ei menter, Ridiculously Rich by Alana, bydd siop ddiweddaraf Alana Spencer yn agor yn Noc Fictoria

Grantiau i brynwyr tro cyntaf adnewyddu tai gwag yng Ngwynedd

"Heb ymyrraeth ar lefel Cymru gyfan, mae’n argyfwng sy’n mynd i ddinistrio ein cymunedau, ein ffordd o fyw, a dyfodol ein plant"

ifor ap

🎥 Blwyddyn ers protest BLM Caernarfon: cerdd gan Ifor ap Glyn

Cerdd gan fardd o'r dre i nodi blwyddyn ers y brotest ar y maes

Arwydd uniaith McDonald’s – Comisiynydd y Gymraeg am gysylltu â’r cwmni

Y Comisiynydd hefyd am ofyn am eglurhad gan Gyngor Gwynedd

Alana Spencer yn agor siop yn Dre!

Mae Alana Spencer, un o enillwyr The Apprentice, yn agor ei siop ddiweddaraf yng Nghaernarfon

Tafarn gymunedol Menter Ty’n Llan yn ‘newyddion da i’r Gymraeg’

Siân Gwenllian yn croesawu'r newyddion bod trigolion lleol wedi llwyddo i godi £400,000 i brynu'r dafarn

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn “ddifater, diog, a diddychymyg” wrth gymeradwyo arwydd uniaith McDonald’s

“Maen nhw’n bradychu’r hyn rydyn ni wedi’i gredu ers hanner can mlynedd: y dylen ni gael arwyddion sy’n Gymraeg"

Caernarfon-town-take-2

Cawr y Cofis Gareth Edwards yn gadael y clwb ar ôl saith tymor

Capten Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon yn penderfynu gadael y clwb

🌼 Cystadleuaeth Gerddi Caernarfon

Ewch i dyrchu am y rhaw a'r menig yn y sied!

“Cyfle Olaf” i achub Ty’n Llan

Mae’r actor enwog Rhys Ifans wedi cefnogi’r alwad
Untitled-design-6-1

Cwmni sŵddis yn ymweld â’r Maes

Bydd Swig ar y Maes Ddydd Sadwrn
Rhywle-fel-Hyn

Dafydd Iwan yn lansio cyfrol newydd

Bydd Dafydd Iwan, sydd yn byw ym Montnewydd, yn lansio ei gyfrol yn rhithiol
Untitled-design-6

Ieuenctid Caernarfon yn serennu yn Eisteddfod T

Mae pobol ifanc yr ardal wedi bod yn brysur yn cymryd rhan yn yr wŷl rithiol eleni
E29WhPmWQAInLvo

Cynllun bwyd o Law i Law

Bydd bwyd y FareShare yn cael ei rannu o'r siop newydd

Dim bwriad gan griw Porthi Pawb yng Nghaernarfon i roi’r gorau i’r cynllun yn gyfangwbl

Ar ôl seibiant, bydd y cynllun cymunedol yn dod yn rhan o gynllun O Law i Law yn y dref, ac yn sefydlu cegin gymunedol

Poblogaidd

Siopa’n lleol

Llwy De

Siop a chaffi sy'n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Adra

Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes ar eich cyfer chi a’ch cartref.

Y Gegin Fach

Caffi bach teuluol yn coginio prydau fres lleol.

Darluniau T.I.R

Darluniau a phrints unigryw ar archeb.