GISDA yn cynnig sesiynau beicio i bobl ifanc!

GISDA

Gisda Cyf
gan Gisda Cyf

Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Beics Antur Bikes yng Nghaernarfon, rydym yn ffodus iawn wedi cael cyfle i gynnig sesiynau beicio i bobol ifanc yng Nghaernarfon bob dydd Gwener rhwng 2-4yp.

Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau beicio gyda staff profiadol a does dim angen dod a beic efo chi gan fod rhai ar gael i’w benthyg. Cyn dechrau, byddwch yn cael canllawiau diogelwch cyn mentro ar y beic.

Mae croeso i bawb o bob gallu ymuno a ni. Os hoffwch ymuno â ni Dydd Gwener yma, dewch i Bont y Bridd erbyn 1:45yp. Yna, bydd staff yn eich arwain i Beics Antur.

Cysylltwch am ragor o wybodaeth!