Ken Owens, Cyn-gyfarwyddwr a chwaraewr CPD Caernarfon, wedi marw.

Mae CPD Tref Caernarfon wedi cyhoeddi bod Ken Owens, a fu’n gyfarwyddwr ac yn chwaraewr i’r tîm wedi marw.

Cinio Nadolig Age Cymru

Age Cymru yn cynnig cinio Nadolig fel 'pryd ar glud' eleni 

Darparu Dillad i Blant Dre

Mae criw gweithgar Porthi Pawb a Porthi Plantos wedi camu i’r adwy unwaith yn rhagor i ddarparu dillad ar gyfer plant Caernarfon.
127542364_3453526054760657

Gobeithio na fydd hysbyseb Llywodraeth y DU yn ‘troi pobl ifanc oddi wrth y celfyddydau.’

Mae Nia Hâf yn gobeithio na fydd hysbyseb yn annog gweithwyr yn y celfyddydau i ail-hyfforddi yn ‘troi pobl ifanc oddi wrth y celfyddydau.’

Stori’r Geni yn yr Awyr Agored

Darn bach o Gaernarfon yn cael ei droi'n ddinas Bethlehem.

ASau yn cwrdd â thafarndai Caernarfon

Gwleidyddion lleol yn cwrdd â landlordiaid tafarndai yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau newydd.

“Does ‘na ddim point trio agor heb allu gwerthu alcohol”

Ymateb John Evans, perchennog Y Black Boy i’r cyfyngiadau newydd

Pwy sy’n dŵad dros… ben Twthill? Siôn Corn yn dod i dre!

Newyddion da i blant Caernarfon, wrth i Siôn Corn gael ei eithrio o gyfyngiadau teithio i ymweld â thref Caernarfon.