10 stori fwyaf poblogaidd y gwefannau bro (Ion-Meh 2020)

Yn ôl yr ystadegau, mae pobol yn cael blas ar straeon gwreiddiol amrywiol yn Arfon a Cheredigion

Gardd gwrw fwyaf Caernarfon?

Cadeirydd Clwb Rygbi Caernarfon yn gobeithio y bydd modd i glybiau rygbi ail agor yn raddol.

Nathan Craig yn gadael Clwb Pêl-droed Caernarfon

“Chwilio am her newydd”

Ysgolion Gwynedd ddim am agor am wythnos ychwanegol

Byddai ymestyn y tymor hyd at Orffennaf 24 yn mynd yn groes i gytundebau athrawon
llun o gegin y cogydd Matt Guy

Gŵyl Fwyd yn paratoi arlwy o ddigwyddiadau digidol

Manylion digwyddiadau digidol Gŵyl Fwyd Caernarfon

Ffair Gŵyl Ifan

Dewch i gefnogi ein Marchnad Ar-lein gyntaf a rhai o’r stondinau bwyd sydd fel arfer yn dod …

Rheolwr Caernarfon yn cadw’i swydd ar ôl trafferth mewn tafarn

Huw Griffiths yn osgoi carchar ond yn gorfod gwneud 100 awr o waith di-dâl

Cyrch cyffuriau yng Nglan Seiont – Un dyn yn y ddalfa

Mae dyn 51 oed wedi cael ei arestio yng Nglan Seiont ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Dim cinio ysgol arferol i ddisgyblion a dim gwaith marcio i athrawon – y “normal newydd” yn ysgolion Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi amlinellu ei gynlluniau er mwyn ailagor ysgolion ddiwedd y mis.

Protest Black Lives Matter Caernarfon

Lluniau o’r brotest yn Gaernarfon heddiw i gefnogi’r ymgyrch Black Lives Matter.