Cofio Gareth Fôn Jones: ‘Noson arbennig i gofio person arbennig’

Lowri Larsen

Noson arbennig nos Sadwrn (Rhagfyr 9) i gofio tad, partner, cyfaill, prifathro a gŵr busnes

“Sobor ofnadwy” fod WHSmith yn cau siop arall yng Nghaernarfon

Lowri Larsen

Bydd yn cael “effaith reit drwm ar bobol Caernarfon”, yn ôl un o’r trigolion lleol

Dathlu menter creadigol yn Cei Llechi

Elliw Llyr

Mae Lisa Eurgain Taylor yn agor stiwdio ac yn edrych ymlaen i weithio ochr yn ochr â phobl creadigol

Noson Wobrwyo Chwaraeon Gwynedd Sports Awards 2023

Hannah Hughes

Dathlu Llwyddiannau Trigolion Gwynedd mewn amrywiaeth o feysydd chwaraeon yn y Galeri! 

Cynllun Cyngor Gwynedd yn anelu at gyfle cyfartal i drigolion y sir

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan fod “diddymu gwahaniaethu yn flaenoriaeth” yn y sir

‘Banc Lloyds wedi cefnu ar bobol’

Lowri Larsen

Cynghorydd yn ymateb i’r newyddion am gau cangen Caernarfon
398263667_359971039902598

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Mirain Llwyd

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Cyn-ddyfarnwr rygbi yn cefnogi ffermwyr llaeth Cymru

“Mae’n wych gweld busnes ffermio Cymreig yn ffynnu yng nghalon Cymru,” meddai Nigel Owens, yn dilyn taith o amgylch Hufenfa De Arfon

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach
Untitled-design-2023-15T155216

O Twthill i Tahiti

Osian Wyn Owen

Llyfr newydd yn bwrw goleuni ar yr hanes