244491847_240433164724185

Canslo Noson Tân Gwyllt Caernarfon

Oes angen d'eud pam!?
243153071_10159118400835709

Neidr… mewn lansiad llyfr!?

Bydd y neidr yn siop Palas Print ar y 23ain

Cau argraffdy Gwasg y Bwthyn yng Nghaernarfon

Er y toriadau, bydd y cwmni'n parhau i gyhoeddi llyfrau yn y dyfodol

Galw ar Gyngor Gwynedd i weithredu er mwyn lleihau allyriadau carbon

“Mae’n amser i Wynedd symud gyda’r oes, a chyflawni ei haddewidion: dad-fuddsoddi mewn tanwydd ffosil a stopio adeiladu pwerdai nwy"