Cyfweliad gyda Huw Griffiths

Huw Griffiths yn tafod y tymor newydd a dechrau da Clwb Pêl-droed Caernarfon

Golygydd newydd y Daily Post yn awyddus i greu perthynas gyda darllenwyr

Dion Jones yw’r golygydd ieuengaf yn hanes y papur newydd a'r siaradwr Cymraeg cyntaf i gael y swydd

Arwyn Herald yn ymddeol ar ôl bron hanner canrif o dynnu lluniau

"Mi fyddai’n dal i dynnu lluniau” medd Arwyn Herald wrth edrych yn ôl ar ei yrfa

Caernarfon ar dop y gynghrair ar ôl buddugoliaeth gyntaf y tymor

Mae Caernarfon wedi ennill eu gêm gyntaf o’r tymor ar ôl trechu’r Drenewydd o 3-2 oddi …

Caernarfon v Y Drenewydd yn cael ei ffrydio ar-lein

Y Cofis yn chwilio am fuddugoliaeth gyntaf y tymor

Achos positif o’r coronafeirws yn Ysgol yr Hendre, Caernarfon

50 o ddisgyblion yn gorfod hunan ynysu ar ôl achos o’r coronafeirws

Poeni y gallai caffi newydd yng Nghastell Caernarfon ddwyn cwsmeriaid caffis eraill y dref

"Y gobaith yw, os fydd y cais yn cael ei dderbyn, y bydd mwy o bobl yn ymweld a’r castell, Caernarfon, a’r caffes lleol."

Carcharu dyn lleol am dorri ei Orchymyn Ymddygiad Troseddol

Dim ond ychydig ddyddiau yn ôl y cafodd ei ryddhau o’r carchar

Caernarfon yn arwyddo Paolo Mendes o Aberystwyth

Chwaraewr canol cae o Bortiwgal yn ymuno â’r Cofis

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau