Sinema Galeri Caernarfon ar agor unwaith eto

Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw agor eu drysau ers mis Mawrth 2020