Mirain Llwyd Roberts

Mirain Llwyd Roberts

Caernarfon

360 DyffrynNantlle360 Caernarfon360

Anrheg Nadolig cynnar i Gaernarfon!

Mae mainc gyfeillgarwch wedi ei chwblhau yng Ngardd Gymunedol Byw'n Iach Arfon ac mae hi'n werth ei gweld!

Nwyddau mislif am ddim trwy Lyfrgelloedd Gwynedd

Dyma sut mae Llyfrgelloedd Gwynedd yn ceisio mynd i'r afael â thlodi mislif

Disgyblion Syr Hugh Owen yn trawsnewid gardd Plas Maesincla!

Yn ystod yr wythnosau olaf cyn gwyliau'r haf bu i griw o ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen weithio'n galed yn trawsnewid gardd Plas Maesincla. 

Ymunwch â gweithdy i ddylunio Mainc Gyfeillgarwch Caernarfon!

Mae 6 mainc cyfeillgarwch wedi'i cwblhau yng Ngwynedd hyd yma a Caernarfon yw'r nesaf!

Fideo i ddathlu Wythnos Gweithredu Dementia

Mae Dementia Actif Gwynedd a Dawns i Bawb wedi rhyddhau fideo arbennig i ddathlu yr wythnos a pwysigrwydd cadw mewn cyswllt.

Gardd Gymunedol Canolfan Byw’n Iach Arfon

Mae Byw'n Iach ac Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd yn datblygu gardd gymunedol ar gyfer pobl a grwpiau Caernarfon.

Wythnos Pontio’r Cenedlaethau

Rhwng yr 8fed ar 14eg o Fawrth mae hi’n wythnos pontio’r cenedlaethau. 

Mentro Gyda’n Gilydd : Galw ar fusnesau Caernarfon

Mae Mentro Gyda'n Gilydd yn brosiect cenedlaethol trwy Gymru lle mae criw o wirfoddolwyr yn creu fideos o beth i'w disgwyl wrth ddechrau ail ymweld â lleoliadau.