Mirain Llwyd Roberts

Mirain Llwyd Roberts

Caernarfon

360 DyffrynNantlle360 Caernarfon360

Disgyblion Syr Hugh Owen yn trawsnewid gardd Plas Maesincla!

Yn ystod yr wythnosau olaf cyn gwyliau'r haf bu i griw o ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen weithio'n galed yn trawsnewid gardd Plas Maesincla. 

Ymunwch â gweithdy i ddylunio Mainc Gyfeillgarwch Caernarfon!

Mae 6 mainc cyfeillgarwch wedi'i cwblhau yng Ngwynedd hyd yma a Caernarfon yw'r nesaf!

Fideo i ddathlu Wythnos Gweithredu Dementia

Mae Dementia Actif Gwynedd a Dawns i Bawb wedi rhyddhau fideo arbennig i ddathlu yr wythnos a pwysigrwydd cadw mewn cyswllt.

Gardd Gymunedol Canolfan Byw’n Iach Arfon

Mae Byw'n Iach ac Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd yn datblygu gardd gymunedol ar gyfer pobl a grwpiau Caernarfon.

Wythnos Pontio’r Cenedlaethau

Rhwng yr 8fed ar 14eg o Fawrth mae hi’n wythnos pontio’r cenedlaethau. 

Mentro Gyda’n Gilydd : Galw ar fusnesau Caernarfon

Mae Mentro Gyda'n Gilydd yn brosiect cenedlaethol trwy Gymru lle mae criw o wirfoddolwyr yn creu fideos o beth i'w disgwyl wrth ddechrau ail ymweld â lleoliadau.