Lluniau: Gŵyl Fwyd Caernarfon 2023

Detholiad o luniau gan Ifan James

Mirain Llwyd Roberts
gan Mirain Llwyd Roberts
GwylFwydCaernarfon44-1

Y maes yn or-lawn

Band Pres Llareggub yn cerdded o amgylch y dref

GwylFwydCaernarfon6-1

Ciwio am bei neu ddau

GwylFwydCaernarfon85-1

Gwydrau aml ddefnydd yn cael eu llenwi

GwylFwydCaernarfon114

Mwynhau gwledd ar y wal

GwylFwydCaernarfon110

Elan Rhys yn ymuno gyda Ciwb ar y llwyfan

GwylFwydCaernarfon55-1

Criw o ferched lleol yn mwynhau peint

GwylFwydCaernarfon108

Pwy gafodd frechdan jam yng ngharafan Carn?

GwylFwydCaernarfon80-1

Y dyn ei hun, Mr Urdd, wedi dod i ddeud helo

GwylFwydCaernarfon12-1

Mwynhau byrger!

GwylFwydCaernarfon100-1

Geifr Glynllifon

Mwynhewch gasgliad o luniau gan Ifan James – gallwch weld y gweddill ar Facebook.