Caernarfon360

Ken Owens, Cyn-gyfarwyddwr a chwaraewr CPD Caernarfon, wedi marw.

Osian Wyn Owengan Osian Wyn Owen

Mae CPD Tref Caernarfon wedi cyhoeddi bod Ken Owens, a fu’n gyfarwyddwr ac yn chwaraewr i’r tîm wedi marw.

Darllen rhagor

Cinio Nadolig Age Cymru

Osian Wyn Owengan Osian Wyn Owen

Age Cymru yn cynnig cinio Nadolig fel 'pryd ar glud' eleni 

Darllen rhagor

Darparu Dillad i Blant Dre

Osian Wyn Owengan Osian Wyn Owen

Mae criw gweithgar Porthi Pawb a Porthi Plantos wedi camu i’r adwy unwaith yn rhagor i ddarparu dillad ar gyfer plant Caernarfon.

Darllen rhagor

127542364_3453526054760657

Gobeithio na fydd hysbyseb Llywodraeth y DU yn ‘troi pobl ifanc oddi wrth y celfyddydau.’

Osian Wyn Owengan Osian Wyn Owen

Mae Nia Hâf yn gobeithio na fydd hysbyseb yn annog gweithwyr yn y celfyddydau i ail-hyfforddi yn ‘troi pobl ifanc oddi wrth y celfyddydau.’

Darllen rhagor

Stori’r Geni yn yr Awyr Agored

Menna Machrethgan Menna Machreth

Darn bach o Gaernarfon yn cael ei droi'n ddinas Bethlehem.

Darllen rhagor

ASau yn cwrdd â thafarndai Caernarfon

Osian Wyn Owengan Osian Wyn Owen

Gwleidyddion lleol yn cwrdd â landlordiaid tafarndai yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau newydd.

Darllen rhagor

“Does ‘na ddim point trio agor heb allu gwerthu alcohol”

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Ymateb John Evans, perchennog Y Black Boy i’r cyfyngiadau newydd

Darllen rhagor

Pwy sy’n dŵad dros… ben Twthill? Siôn Corn yn dod i dre!

Osian Wyn Owengan Osian Wyn Owen

Newyddion da i blant Caernarfon, wrth i Siôn Corn gael ei eithrio o gyfyngiadau teithio i ymweld â thref Caernarfon.

Darllen rhagor