Caernarfon360

“Os ydach chi’n colli’r dafarn, rydach chi’n colli’r gymuned hefo fo”

gan Lowri Larsen

Yn sgil y Gyllideb, bydd y dreth ar gwrw 11 ceiniog yn is mewn tafarndai na'r dreth mewn archfarchnadoedd

Darllen rhagor

Gweithiwr ‘ddim yn gallu fforddio bod yn sâl’

gan Lowri Larsen

Doedd £99.35 ddim yn ddigonol i Nerys Roberts, gweithiwr clwb gofal o Gaernarfon fu'n siarad â golwg360

Darllen rhagor

Dirywiad canol tref Caernarfon “ddim yn unigryw”, a’r “unig ddatrysiad” yw siopa’n lleol

Y Cynghorydd Olaf Cai Larsen yn ymateb i sylwadau dynes leol fu'n siarad â golwg360

Darllen rhagor

Dathlu merched allweddol menter gymdeithasol Antur Waunfawr

Mae merched mewn swyddi allweddol ar draws y cwmni 

Darllen rhagor

Y menywod sy’n trefnu Gŵyl Fwyd Caernarfon

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn cael eu harwain gan fenywod y dref

Darllen rhagor