Caernarfon360

Cymru. Caernarfon. Everton: Yn y drefn yna…

Shan Pritchardgan Shan Pritchard

Sgwrs gydag Nathan Craig sydd wedi dychwelyd i Gaernarfon ac yn edrych ymlaen at gael chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru eto fis nesa'

Darllen rhagor

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Darllen rhagor

Gobaith ar y gorwel i gwmni gwyliau wedi blwyddyn gwbl hunllefus

"Dwi dal yma, dal i gwffio ac yn edrych ar ôl fy nghwsmeriaid . . . dwi’n lwcus bod yna gymaint yn fy nghefnogi"

Darllen rhagor

Atal ffilmio Rownd a Rownd unwaith eto

Dyma'r eildro mewn mis i gwmni cynhyrchu Rondo benderfynu atal ffilmio'r gyfres boblogaidd

Darllen rhagor

Cogydd o Gaernarfon yn gwireddu ei freuddwyd drwy agor bwyty o safon i bawb

Shân Pritchardgan Shân Pritchard

"Dydi bwyd ddim yn ecsgliwsif i bobol sy’n gallu fforddio fo, mae bwyd i fod yna i bawb”

Darllen rhagor

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Darllen rhagor

Sesiynau crefft gyda Lora

Ymunwch â Lora mewn cyfres o sesiynau crefft i blant 8-11 oed.

Darllen rhagor

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o'r dôs gyntaf a'r ail dôs

Darllen rhagor

Canslo Gŵyl Fwyd Caernarfon am yr ail flwyddyn yn olynol

... yn y gobaith o gynnal “Gŵyl werth chweil” flwyddyn nesaf

Darllen rhagor