Caernarfon360

“Amhosib i fwyafrif o dafarndai Caernarfon ail-agor y tu allan yn unig”

Lleu Bleddyngan Lleu Bleddyn

Landlordiaid Caernarfon yn egluro eu pryderon am ailagor, ac mae disgwyl sefyllfa debyg mewn trefi ledled y wlad

Darllen rhagor

10 stori fwyaf poblogaidd y gwefannau bro (Ion-Meh 2020)

Lowri Jonesgan Lowri Jones

Yn ôl yr ystadegau, mae pobol yn cael blas ar straeon gwreiddiol amrywiol yn Arfon a Cheredigion

Darllen rhagor

Gardd gwrw fwyaf Caernarfon?

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Cadeirydd Clwb Rygbi Caernarfon yn gobeithio y bydd modd i glybiau rygbi ail agor yn raddol.

Darllen rhagor

Ysgolion Gwynedd ddim am agor am wythnos ychwanegol

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Byddai ymestyn y tymor hyd at Orffennaf 24 yn mynd yn groes i gytundebau athrawon

Darllen rhagor

llun o gegin y cogydd Matt Guy

Rheolwr Caernarfon yn cadw’i swydd ar ôl trafferth mewn tafarn

Huw Griffiths yn osgoi carchar ond yn gorfod gwneud 100 awr o waith di-dâl

Darllen rhagor

Cyrch cyffuriau yng Nglan Seiont – Un dyn yn y ddalfa

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Mae dyn 51 oed wedi cael ei arestio yng Nglan Seiont ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Darllen rhagor

Protest Black Lives Matter Caernarfon

Hedydd Ioangan Hedydd Ioan

Lluniau o’r brotest yn Gaernarfon heddiw i gefnogi’r ymgyrch Black Lives Matter.

Darllen rhagor