Caernarfon360

Tîm Dros yr Aber yn fuddugol yn ffeinal y Talwrn

gan Osian Wyn Owen

Nid dyma'r tro cyntaf i'r tîm o Dre ddod i frig y gystadleuaeth

Darllen rhagor

Marged Tudur o Gaernarfon yn cipio un o wobrau Llyfr y Flwyddyn

gan Osian Wyn Owen

Mae Marged Tudur, a ddaw'n wreiddiol o Forfa Nefyn, bellach yn byw yng Nghaernarfon

Darllen rhagor

“Angen buddsoddi arian yn well” yn hytrach na chael treth ar dwristiaid

Mae busnesau rhai o ardaloedd Cymru wedi mynegi pryderon am fanteision cyflwyno treth dwristiaeth yn y wlad

Darllen rhagor

Y gwaith o adfywio’r Cei Llechi yng Nghaernarfon wedi ei gwblhau

gan Gwern ab Arwel

Mae'r prosiect gwerth £5.8m bellach wedi ei gwblhau, gyda busnesau eisoes yn symud i mewn i'r unedau

Darllen rhagor