Caernarfon360

Cyfweliad gyda Huw Griffiths

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Huw Griffiths yn tafod y tymor newydd a dechrau da Clwb Pêl-droed Caernarfon

Darllen rhagor

Golygydd newydd y Daily Post yn awyddus i greu perthynas gyda darllenwyr

Dion Jones yw’r golygydd ieuengaf yn hanes y papur newydd a'r siaradwr Cymraeg cyntaf i gael y swydd

Darllen rhagor

Arwyn Herald yn ymddeol ar ôl bron hanner canrif o dynnu lluniau

"Mi fyddai’n dal i dynnu lluniau” medd Arwyn Herald wrth edrych yn ôl ar ei yrfa

Darllen rhagor

Caernarfon ar dop y gynghrair ar ôl buddugoliaeth gyntaf y tymor

Mae Caernarfon wedi ennill eu gêm gyntaf o’r tymor ar ôl trechu’r Drenewydd o 3-2 oddi gartref neithiwr (nos Fawrth, Medi 5).

Roedd y Cofis ar ei hol hi o gôl i ddim cyn i Paolo Mendes sgorio ei gôl gyntaf i’r clwb ar ôl ymuno o Aberystwyth cyn yr egwyl.

Y Drenewydd aeth ar y blaen ar ôl yr hanner ond daeth peniad SIon Bradley a’r Cofis yn gyfartal drachefn.

Ac yna, gydag ychydig dros 10 munud yn weddill, ffeindiodd Noah Edwards gefn y rhwyd i roi Caernarfon ar y blaen a sicrhau’r tri phwynt.

Mae’r fuddugoliaeth wedi anfon Caernarfon i frig Uwch Gynghrair Cymru am y tro, gyda thimau megis y Seintiau Newydd wedi chwarae gêm yn llai.

Dyma’r gôl wnaeth ennill y gêm i Gaernarfon.

Caernarfon v Y Drenewydd yn cael ei ffrydio ar-lein

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Y Cofis yn chwilio am fuddugoliaeth gyntaf y tymor

Darllen rhagor

Achos positif o’r coronafeirws yn Ysgol yr Hendre, Caernarfon

50 o ddisgyblion yn gorfod hunan ynysu ar ôl achos o’r coronafeirws

Darllen rhagor

Poeni y gallai caffi newydd yng Nghastell Caernarfon ddwyn cwsmeriaid caffis eraill y dref

Huw Bebbgan Huw Bebb

"Y gobaith yw, os fydd y cais yn cael ei dderbyn, y bydd mwy o bobl yn ymweld a’r castell, Caernarfon, a’r caffes lleol."

Darllen rhagor

Carcharu dyn lleol am dorri ei Orchymyn Ymddygiad Troseddol

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Dim ond ychydig ddyddiau yn ôl y cafodd ei ryddhau o’r carchar

Darllen rhagor

Caernarfon yn arwyddo Paolo Mendes o Aberystwyth

Chwaraewr canol cae o Bortiwgal yn ymuno â’r Cofis

Darllen rhagor

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau

Darllen rhagor