Cylch Meithrin y Gelli

Ardal newydd I chwarae yn yr awyr agored

gan Cylch Meithrin y Gelli

Mae Cylch y Gelli wedi bod yn ffodus iawn cael adnewyddu ardal allan i’r plant gael chwarae. Drwy rhieni a pwyllgor yn cynnal noson Ocsiwn llwyddiannus a cwmni lleol , GLR GROUNDWORKS .

Ni fyddai hyn wedi bod yn bosib ei gyflawni heb yr holl gymorth.

Mae plant y Gelli yn diolch o galon I bawb am ei ardal chwarae bendigedig newydd !!!!!

Dweud eich dweud