Noddwyd

Jen (Perchennog Lotti & Wren) yn dathlu ugain mlynedd o'r siop.

Lotti & Wren: Dathlu 20 mlynedd mewn busnes

Prynu’n Lleol Gwynedd bu’n sgwrsio gyda Jen, perchennog Lotti & Wren.

Ugain o bethau bach a mawr yn digwydd i greu newid yng Ngwynedd

Grymuso Gwynedd yn galw ar grwpiau i gyflwyno syniad er mwyn manteisio ar gyllid

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Hydref 2023)