Gwersyll Haf Rygbi’r Cofis 

120 o ieuenctid Caernarfon yn mwynhau chwarae rygbi ar y Morfa

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes
Sgiliau Pel

Dilynwch ni am ddiweddariadau o’r Gwersyll yn ystod y dydd ….

15:38

A dyna ni …. diwedd ail ddiwrnod Gwersyll Haf Clwb Rygbi Caernarfon

Diwrnod arbennig i Ieuenctid Caernarfon ar y Morfa ….

Da iawn i bawb sydd wedi bod yn ran o ddigwyddiad arbennig …. 

Ymlacio Rwan!!! tan yfory!! 

15:33

Cyfle i gyfarfod yr Arwr … 

Dyn caredig a cyfeillgar gyda amser i bawb …. 

15:30

Diwrnod Arbennig 

Pawb wedi Mwynhau …

15:01

Waw …… Ysbrydoliedig 

14:10

Pen, Ysgwydda, Coesau, PÊL … 

13:56

Amser Chwarae Rygbi TAG …. 

13:39

Croeso Cynnes gan y Cofis …. 

13:09

Croeso cynnes gan y Cofis i’n gwestai arbennig – Cyn Chwaraewr Selan Newydd Sam Tuitupou gan Trysorydd y Clwb Rygbi (Eifion Bybs Jones), Swyddog Rygbi Dalgylch Caernarfon (Dafydd Roberts) a Hyfforddwr Tîm Cyntaf (Trystan Gwilym) 

12:56

Bocs bwyd hynod ysbrydoliedig gan hyfforddwr Mike – Cig Iar a Afacado 

12:53

Amser Cinio a Chymdeithasu  …. 

Pawb yn edrych ymlaen i gyfarfod ein Gwestai Arbennig …