Hannah Hughes

Hannah Hughes

Bethel

360 Caernarfon360
morgan-williams-1

Llwyddiant y Cofi yn Canada gyda tîm rygbi saith bob ochr Prydain!

Mae cyn aelod Tim Rygbi Caernarfon a academi rygbi Coleg Llandrillo wedi dychwelyd o Ganada ar ôl cynorthwyo tîm rygbi saith bob ochr Prydain i ddod yn ail yng Nghyfres Rygbi Saith Bob Ochr y Byd.

Myfyrwraig o Gaernarfon yn ennill Pencampwriaeth Taflu Gwaywffon Cymru i ferched dan 20

Enillodd Abbi Parkinson, y ferch o Gaernarfon sy’n astudio Addysg Awyr Agored yng Ngholeg Menai, y wobr gyntaf yn ddiweddar mewn cystadleuaeth taflu gwaywffon i rai dan 20 oed.
Sgiliau Pel

Gwersyll Haf Rygbi’r Cofis 

120 o ieuenctid Caernarfon yn mwynhau chwarae rygbi ar y Morfa

Prosiect Placiau Llechi Caernarfon 

Cymdeithas Ddinesig Caernarfon yn brysur osod placiau llechi i wella dealltwriaeth hanes y Dref
Ymweld a Siop Elusen Hosbis Dewi Sant ar y ffordd

Cofis ar y Beic 

Dau ffrind yn cwblhau her beicio dros 100 milltir i gasglu arian i 500 Calon Hosbis Dewi Sant 
Dinas Dinlle

Cyfnod Clo Ffotograffydd Richard Jones

Richard Jones