Menter Gymunedol Perthyn

Cefnogaeth y Gymuned yn Caniatau i Perthyn Agor 🫶🏼

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes
45F4A917-5BCD-4C86-8FBD-C71C69B92198
55AF4DC7-2028-4D1B-B7F0-AA3D4AE958E2

🎉 Blwyddyn Newydd Dda 🎉

Newyddion Gwych ar Gychwyn 2023!

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi a chyfrannu i Go Fund Me ar gyfer Menter Cymuned Perthyn yn Bethel hyn yma..

🔗 https://gofund.me/9cb29bd7

Mae hyn wedi sicrhau bydd DRYSAU CAFFI MENTER PERTHYN YN GALLU AGOR 🎉

Dydd Iau, Ionawr 12
10:00 – 16:00 (Caffi)
16:00 – 18:00 (Croeso Cynnes)

Dydd Gwener, Ionawr 13
10:00 – 16:00 (Caffi)
16:00 – 18:00 (Croeso Cynnes)

Dydd Sadwrn, Ionawr 14
10:00 – 16:00

✅ Allwch Chi Gefnogi Ni?

🙏🏻 Rydym angen Meicrodon?
🙏🏻 Angen Peiriant Golchi Llestri neu Plymar?
🙏🏻 Angen Arwyddion Newydd – Tu Allan
🙏🏻 Angen Crysau T ar gyfer ein Gwirfoddolwyr?

✅ Awydd Gwirfoddoli neu Chefnogi?
Cysylltwch gyda ein Cynghorydd Sasha Williams
cynghorydd.sashawilliams@gwynedd.llyw.cymru
07810174160

Edrychwn ymlaen i’ch Croesawy 👋🏻
Croeso i Bawb 🫶🏼

Dweud eich dweud