Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Hydref 2023

Wyneb cyfarwydd i sawl un ohonom sy’n ateb y galw y mis yma…

Mirain Llwyd
gan Mirain Llwyd

Does dim angen cyflwyno gwestai’r gadwyn gyfrinachau ym Mis Hydref…

Enw: Mark Harvey Georgenson

Gwaith: Partime landlord Twthill Vaults, full time holiday maker

Beth yw dy gysylltiad â Chaernarfon? Geni a dwyn fyny ma

Disgrifia dy hun mewn tri gair. Hapus, loud & proud

Nickname? Chunk

Unrhyw hoff atgof plentyndod? Chwarae football a rugby

Y digwyddiad achosodd fwyaf o emabaras iti? Gwatsiad cyfres o Chunk a’i fam

Y peth pwysicaf a ddysgest yn blentyn? Parch

Pwy yw dy arwr? Dad

Y peth gorau am Gaernarfon? Pubs a restaurants

Beth yw dy ddiddordebau? Golffio, holiday-io a cerdded

Oes gennyt ti ofn rhywbeth? Gwario pres

Pryd wnes di grio ddiwethaf? Cnebrwng brawd fi

Beth yw dy hoff air? “Dau funud”

Hoff ffilm, lyfr neu albym a pham? Goonies, cos dyne lle geshi nickname fi a tyfu fyny pan yn blentyn

Beth yw dy ddiod arferol? Lager

Beth yw dy hoff bryd o fwyd? Chinese

Beth ydy’r ffaith fwyaf diddorol amdanat? Bo fi dal yn single

Beth yw/oedd dy uchelgais / life goal mewn bywyd? I mwynhau fy hun

Sut fasa ti’n treulio dy ddiwrnod olaf ar y blaned? Ar beach yn Tennerife

Pa lun sy’n bwysig i ti, a pham? Llun teulu, am bod dad a brawd fi’n missing wan

Petai modd i ti gael bod yn unrhyw un neu unrhyw beth arall, pwy/beth fasa ti’n ddewis? Dwi’m yn gwbod

Naill ai neu: Te neu goffi? Dim un

Y traeth neu’r mynyddoedd? Traeth

Nadolig neu ben-blwydd? Dwi’n gweithio pob dolig, so penblwydd

Ffilm neu nofel? Ffilm Creision neu siocled? Creision

Pwy ti’n enwebu at fis Tachwedd? Mark ‘Cameras’ Roberts