Teithiau bythgofiadwy i Ynys Enlli a Gwlad Pwyl! 

Pobol ifanc GISDA. 

Gisda Cyf
gan Gisda Cyf

Roedd mis Mai yn fis prysur i GISDA wrth i ddau griw o bobl ifanc o Flaenau Ffestiniog, Caernarfon a Pwllheli fynd ar deithiau i Ynys Enlli a Gwlad Pwyl! Mae gyfleoedd fel hyn mor bwysig i bobl ifanc gael gyfle i ddatblygu sgiliau, dysgu am ddiwylliannau gwahanol ac i greu atgofion bythgofiadwy.

Mwy o wybodaeth ar ein cyfryngau cymdeithasol @Gisdacyf ac ein gwefan https://www.gisda.org.

Dweud eich dweud