Noson Wobrwyo Chwaraeon Gwynedd Sports Awards 2023

Dathlu Llwyddiannau Trigolion Gwynedd mewn amrywiaeth o feysydd chwaraeon yn y Galeri! 

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes

Edrych ymlaen i ddathlu llwyddiannau Chwaraeon yng Ngwynedd!!

21:31

A dyna ni am 2023…. 

Llongyfarchiadau i’r HOLL athletwyr, enwebwyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, rhieni, ffrindiau, cefnogwyr a Tîm Byw’n Iach am sicrhau fod Chwaraeon yng Ngwynedd yn ffynny! 

Noson wych yn y Galeri yng Nghaernarfon! 

Mae Gwynedd wir yn Sir llawn talent anhygoel mewn sawl maes!!! 

Pob Lwc i CHI gyd dros y flwyddyn nesaf a daliwch ati i fod yn wych!! 

21:07

Gwobrau Gwasanaeth i Chwaraeon 2023

Mike a Tony 

20:54

⭐  Athletwr Hŷn y Flwyddyn 2023 ⭐ 

Cian Green – Codi Pwysau 🏋🏻

Nick Thomas – Saethyddiaeth 🏹

Llywelyn ‘Sponge’ Williams – Syrffio 🏄🏼‍♂

⭐ Enillydd ⭐

⭐ Llywelyn Williams ⭐

🎉 Llongyfarchiadau !!! 🎉

Talent Anhygoel yn Sir Gwynedd – WAW! 

20:46

⭐ Hyfforddwyr y Flwyddyn 2023 ⭐ 

Jacqueline Smith – Hoci 🏑

Llinos Dobbins – Pel Rwyd 🏐

David Morris – Gymnasteg 🤸🏻

⭐ Enillydd ⭐

⭐ Llinos Dobbins ⭐

🎉 Llongyfarchiadau !!! 🎉

DIOLCH i HOLL Hyfforddwyr Clybiau a Chwaraeon led led Gwynedd sydd yn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael cyfleuoedd arbennig mewn pob math o chwaraeon! 🫶🏼

20:39

⭐ Clwb y Flwyddyn 2023 ⭐ 

Clwb Pel Rwyd Thundercats 🏐

Clwb Athletau Menai Track and Field 🏃🏻

Clwb Pel Droed Bethel ⚽

⭐ Enillwyr ⭐

⭐ Clwb Athletau Menai Track and Field ⭐

🎉 Llongyfarchiadau !!! 🎉

20:27

⭐ Tîm Hŷn y Flwyddyn 2023 ⭐ 

Tîm Pel Rwyd Arfon Ladies 🏐

Tîm Hoci Merched Bangor 🏑

Clwb Pel Droed Bangor 1876 ⚽

⭐ Enillwyr ⭐

⭐ Tîm Hoci Merched Bangor ⭐

🎉 Llongyfarchiadau !!! 🎉

20:21

⭐ Tîm Iau y Flwyddyn 2023 ⭐ 

Tîm Pel Droed Dan 15 oed Syr Hugh Owen⚽

Tîm Pel Rwyd Fflamiau Brynrefail 🏐

Tîm Rygbi Tag Godre’r Berwyn 🏉

⭐ Enillwyr ⭐

⭐ Tîm Pel Droed dan 15 Syr Hugh Owen ⭐

🎉 Llongyfarchiadau !!! 🎉

20:05

Egwyl Bŷr a Adloniant gan Gruff Wyn – Llais Anhygoel! ⭐

19:58

⭐ Partneriaeth y Flwyddyn 2023 ⭐ 

Cae 3G Caernarfon ⚽ (Syr Hugh Owen, Clwb Pel Droed Caernarfon, Byw’n Iach, Cyngor Gwynedd, Pel Droed Cymru) 

Cynllun PACT (Heddlu, Byw’n Iach, Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd) 🏀🏉🏐

Partneriaeth Ysgolion Gwynedd ⚽

⭐ Enillydd ⭐

⭐ Cynllun PACT  ⭐

🎉 Llongyfarchiadau !!! 🎉

19:49

⭐Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2023 ⭐ 

Louise and Andy Carter – Cycle

Power 🚴🏻‍♂👨🏻‍🦽

Gerald Cooper – Park Run Bala 🏃🏻

Andrew Williams – Clwb Pel Droed Bethel ⚽

⭐ Enillydd ⭐

⭐  Andrew Williams  ⭐

🎉 Llongyfarchiadau !!! 🎉

Mae Gwirfoddolwyr môr werthfawr i Chwaraeon Llawr Gwlad i sicrhau Llwyddiannau Chwaraeon yng Ngwynedd!

DIOLCH 🫶🏼