Cyrsiau Cymorth Cyntaf ⛑

Cwmni Medi-Tec yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Cymorth Cyntaf.

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes

Ydych chi wedi meddwl cwblhau Cymhwyster Cymorth Cyntaf?

Mae’r cyrsiau yn addas ar gyfer pobl sy’n dymuno dysgu sgiliau cymorth cyntaf newydd neu loywi’r sgiliau presennol. Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf yn hanfodol i bawb ym mhob gweithle a phob cartref.

Mae Cwmni Medi Tec yn cynnig cyrsiau safonol am brisiau rhesymol ac wedi eu lleoli yn Parc Menai, Bangor.

Cyrsiau ar y Gweill yn mis Ebrill:

Cwrs Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng – Cwrs 1 Diwrnod 

Ebrill 3

Ebrill 14

Ebrill 26

Cwrs Cymorth Cyntaf – 2 Ddiwrnod 

Ebrill 17-18

Ebrill 24-26

Ebrill 27-28

Cwrs Cymorth Cyntaf – Cwrs 3 Diwrnod 

Ebrill 4-6

Ebrill 11-13

Ebrill 19-21

Cysylltwch gyda Medi Tec am fwy o wybodaeth am gyrsiau Cymorth Cyntaf Arbenigol.

Mae Medi – Tec yn gallu cynnal cyrsiau naill ai mewn lleoliad o’ch dewis neu yn eu ystafell gynhadledd bwrpasol yn Intec, Parc Menai, Bangor.

Medi Tec Ltd 

01248 672693

info@medi-tec.co.uk 

https://www.medi-tec.co.uk/contact

Instagram @meditecltd