Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen

LL55 1PH

360 Caernarfon360

NEWYDD: Ysgolion Gwynedd yn dysgu o bell 

Bydd ysgolion yng Ngwynedd yn dysgu o bell o fory ymlaen

“Ro’n i isio aros yn ein hardal brydferth.”

Sefydlodd Menai Rowlands ei busnes er mwyn gallu parhau i fyw yn ei bro.

O’r BBC i Glynllifon

Sefydlodd Angharad Gwyn ei busnes ar ôl gadael ei swydd gyda’r BBC er mwyn gallu dychwelyd i fyw yn ei bro.

Cyhoeddi Enillydd Giveaway Dre

Mae Caernarfon360 wedi cyhoeddi mai Carolyn Parry yw enillydd Giveaway Dre.

Codi £600 at fanciau bwyd lleol

Mae ASau Arfon, Siân Gwenllian a Hywel Williams, wedi lansio Apêl Banc Bwyd y Gaeaf i gefnogi’r ddau brif fanc bwyd yn eu hetholaeth.

Pwysigrwydd golau mewn cyfnod tywyll

Sefydlwyd y cwmni Gola gan Mari Emlyn a’i mab Ifan Emyr yn ystod cyfnod clo’r gwanwyn, fel ymateb i ‘brinder lampshêds o safon ar y we.’

Tlws gan Ann Catrin Evans yn dathlu arwyr Cymru

Tlws gan y gemydd lleol yn dathlu arwyr arbennig Cymru yng nghyfnod Covid

Cyfweliad: Chris Summers

Mae Chris Summers, sydd ynghlwm â’r priosect Porthi Pawb, yn annog trigolion Caernarfon i siopa’n lleol y Nadolig hwn.

Ail-enwi Plas Menai

Mae Canolfan Awyr Agored Plas Menai wedi cael ei hail-enwi i anrhydeddu gwaith Ken Newing.

Cydnabyddiaeth i wasanaeth dosbarthu prydau bwyd yn ardal Caernarfon 

ASau yn diolch i griw Age Cymru Gwynedd a Môn