Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen

360 Caernarfon360
Untitled-design-6-3

📸 Twthill yn cefnogi Cymru

Diolch i Mei Emrys am rannu'r lluniau
ifor ap

🎥 Blwyddyn ers protest BLM Caernarfon: cerdd gan Ifor ap Glyn

Cerdd gan fardd o'r dre i nodi blwyddyn ers y brotest ar y maes

Alana Spencer yn agor siop yn Dre!

Mae Alana Spencer, un o enillwyr The Apprentice, yn agor ei siop ddiweddaraf yng Nghaernarfon

🌼 Cystadleuaeth Gerddi Caernarfon

Ewch i dyrchu am y rhaw a'r menig yn y sied!

“Cyfle Olaf” i achub Ty’n Llan

Mae’r actor enwog Rhys Ifans wedi cefnogi’r alwad
Untitled-design-6-1

Cwmni sŵddis yn ymweld â’r Maes

Bydd Swig ar y Maes Ddydd Sadwrn
Rhywle-fel-Hyn

Dafydd Iwan yn lansio cyfrol newydd

Bydd Dafydd Iwan, sydd yn byw ym Montnewydd, yn lansio ei gyfrol yn rhithiol
Untitled-design-6

Ieuenctid Caernarfon yn serennu yn Eisteddfod T

Mae pobol ifanc yr ardal wedi bod yn brysur yn cymryd rhan yn yr wŷl rithiol eleni
E29WhPmWQAInLvo

Cynllun bwyd o Law i Law

Bydd bwyd y FareShare yn cael ei rannu o'r siop newydd

Dim Ysgol: Maesincla yn cipio gwobr

Mae rhaglen Dim Ysgol: Maesincla wedi ennill gwobr yng ngwobrau Broadcast yr wythnos hon