Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen

360 Caernarfon360

FIDEO: Codi Calon Caernarfon

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ’fory

Codi Calon Caernarfon

Gwneud Caernarfon360 yn wefan newyddion leol lle nad oes ffasiwn beth â “stori sy'n rhy fach!”
Untitled-design-5

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld ag Arfon cyn etholiadau’r Senedd

Mae Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, yn awyddus i gwrdd â thrigolion Arfon cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai

Cannwyll ar stepan y drws i “ddangos undod.”

Mae'r wylnos yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol i gofio a galw am newid.

Un o awduron Caernarfon ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og

Mae Sw Sara Mai gan Casia Wiliam ar restr fer y categori cynradd.

Cynnig Menter Ty’n Llan wedi ei dderbyn

Mae Menter Ty’n Llan, Llandwrog wedi cyhoeddi bod y cynnig wedi ei dderbyn.

63 o gleifion â COVID-19 yn Ysbyty Gwynedd

Mae Ysbyty Gwynedd yn gofalu am 63 o gleifion sydd â COVID-19, ac mae 36 o'r rhain wedi ei ddal yn yr ysbyty.

Bardd o Gaernarfon yn cyhoeddi cyfrol

Mae Ifor ap Glyn wedi bod yn brysur ers cyhoeddiad ei gasgliad  diwethaf o farddoniaeth newydd ddeng mlynedd yn ôl 

Menter Ty’n Llan yn sicrhau pryniant

Mae Menter Ty'n Llan, Llandwrog wedi cyhoeddi bod yr arian i sicrhau pryniant yn ei le.

Mae CaerAilGyfle isio enw!

Mae menter ddiweddaraf Caernarfon yn chwilio am enwbachog!