Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen

360 Caernarfon360

Tîm Dros yr Aber yn fuddugol yn ffeinal y Talwrn

Nid dyma'r tro cyntaf i'r tîm o Dre ddod i frig y gystadleuaeth

Marged Tudur o Gaernarfon yn cipio un o wobrau Llyfr y Flwyddyn

Mae Marged Tudur, a ddaw'n wreiddiol o Forfa Nefyn, bellach yn byw yng Nghaernarfon

Bardd o Gaernarfon yn trafod ei waith yn yr Eisteddfod AmGen

Rhwng Dau Olau yw cyfrol ddiweddaraf y bardd

Cylch Meithrin Twtil yn chwilio am Arweinydd

Oes gen ti ddiddordeb?

Marged Tudur ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae cyfrol y bardd wedi cyrraedd y rhestr fer

Angharad Price ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae cyfrol yr awdur o Gaernarfon wed cyrraedd y rhestr fer
202550805_173020994719961

Mae Twthill yn dwt!

Roedd y sesiwn hel sbwriel cyntaf yn llwyddiant
203070000_494055078521188

Kieffer Moore wrth Caffi Maes!

Mae’r ddraig o graig yn un o 26 ar draws Cymru
Screen-Shot-2021-06-18-at-15.13.49

Twthill Taclus: cadw Twts yn dwt!

Bydd y sesiwn gyntaf ddiwedd y mis hwn
199623137_5927468893960665

‘Ar lan y môr…’ Alana Spencer yn rhannu lluniau o’i siop

Mae Alana Spencer yn agor ei siop ddiweddaraf yng Nghaernarfon