Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen

360 Caernarfon360
94546

Menter Ty’n Llan yn chwilio am fenthyciad

Mae Menter Ty'n Llan, Llandwrog, yn chwilio am fenthyciad er mwyn prynu'r dafarn yn y pentref. 
Screen-Shot-2021-02-10-at-20.18.55

Gohirio Gŵyl y Felinheli

Mae Gŵyl y Felinheli 2021 wedi cael ei gohirio am flwyddyn er mwyn 'diogelu iechyd y cyhoedd.' 
2-Marged-Tudur

Cyfweliad: Marged Tudur, bardd Mynd

Cyfweliad gyda bardd y gyfrol Mynd, Marged Tudur.
DSCF7581w-1200

Bywyd Newydd i Hen Bethau

Cyngor Tref Caernarfon yn sicrhau grant i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio ac ail-ddefnyddio

Cefnogwch gynnyrch lleol o ansawdd uchel yn ystod #Wythnos Brecwast2021

Mae Siân Gwenllian AS wedi cefnogi Wythnos Brecwast Undeb Amaethwyr Cymru gan annog pobl i gefnogi cynnyrch o ansawdd uchel gan ein ffermwyr.

Gwylaidd. Deallus. Annwyl. Teyrnged i Mirain Llwyd Owen gan Gwion Hallam. 

Teyrnged gan Gwion Hallam, ffrind a chadeirydd Yes Cymru Caernarfon.

NEWYDD: Ysgolion Gwynedd yn dysgu o bell 

Bydd ysgolion yng Ngwynedd yn dysgu o bell o fory ymlaen

“Ro’n i isio aros yn ein hardal brydferth.”

Sefydlodd Menai Rowlands ei busnes er mwyn gallu parhau i fyw yn ei bro.

O’r BBC i Glynllifon

Sefydlodd Angharad Gwyn ei busnes ar ôl gadael ei swydd gyda’r BBC er mwyn gallu dychwelyd i fyw yn ei bro.

Cyhoeddi Enillydd Giveaway Dre

Mae Caernarfon360 wedi cyhoeddi mai Carolyn Parry yw enillydd Giveaway Dre.