Edrych nôl dros Ddydd Sadwrn!

Diolch i Rhodri Gruffudd Williams am y fideo

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Dyma fideo gan Rhodri Gruffudd Williams yn rhoi blas ar Ŵyl Fwyd Caernarfon 2023.