Cadwyn Gyfrinachau

Cadwyn Gyfrinachau Mawrth – Tanya Morgan Lewis

Mirain Llwyd

Cyfle i ddod i ’nabod un o aelodau ffyddlon Côr Dre yng Nghadwyn Cyfrinachau Mawrth

Cadwyn Gyfrinachau Chwefror 2024 – Manon Awst

Mirain Llwyd

Manon Awst gafodd ei enwebu ar gyfer mis Chwefror, dysgwch fwy fan hyn

Cadwyn Gyfrinachau Ionawr 2024

Mirain Llwyd

Cyfle i ddod i ’nabod un o’r band Ben Twthill ’chydig yn well …neu Gethin Gwibdaith i eraill
398263667_359971039902598

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Mirain Llwyd

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Hydref 2023

Mirain Llwyd

Wyneb cyfarwydd i sawl un ohonom sy’n ateb y galw y mis yma…

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon

Mirain Llwyd

Cyfle i ’nabod rhywun o Gaernarfon yn well pob mis, yn gyntaf neb llai na’r Prifardd Rhys Iorwerth