Y Farchnad

Busnesau bach Caernarfon mewn un man

Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.

Coffi Dre

Coffi'r Cofi wedi'i rostio yng Nghymru - ar-lein ac ar drelar

Crefftau Hana

Gweithio ar doli’s preniau(maint 65mm)wedi ei neud â llaw.

Darluniau T.I.R

Darluniau a phrints unigryw ar archeb.

Ela Mars Design

Dylunydd Graffeg | Brandio | Darlunydd. Ar gael i wneud gwaith comisiwn.

Ffyj Mam

Creu Ffyj Cartref yn Felinheli.

Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Gola

Lampau unigryw - defnydd retro neu gynllun mapiau - sy'n cael eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdy.

Gray-Thomas

Oriel, siop nwyddau a chaffi ger y castell.

Gwyndaf Williams a’i Fab – Syniad Da

Siop torri goriadau, engrafu, trwsio esgidiau a batris oriawr.

Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

Cysylltwch â ni os hoffech chi ychwanegu eich busnes chi i’r Farchnad.