Croeso Blwyddyn 6

Ymweliad disgyblion cynradd gydag Ysgol Syr Hugh Owen.

gan Beti Rhys

Croesawyd blwyddyn 6 dalgylch Syr Hugh i’r ysgol yn ddiweddar. Cymrwch gip ar y fideo i weld y paratoadau.