Pobol y Dref – Buddug Jones

Un o gyfres o fideos sydd yn edrych ar y dref o wahanol safbwyntiau. 

gan Shiwan Gwyn

Fideo oedd yn rhan o brosiect prifysgol, sydd yn edrych ar y dref o safbwyntiau gwahanol. Dyma safbwynt Buddug Jones, sydd wedi manteisio ar waith y grŵp Cain.