Be Sydd Ar Dy Feddwl? 

Ffilm mewn cydweithrediad â Eleri Parry, Menai Rowlands, Gŵyl Arall a CARN

Eleri Parry
gan Eleri Parry

Be Sydd Ar Dy Feddwl? Prosiect i wneud chi, y cyhoedd i feddwl. Dyma’r canlyniad o’ch meddyliau chi ar ffurf nodiadau wedi’u hysgrifennu â llaw. Mae’n bwysig rhannu eich teimladau a’ch meddyliau yn yr amseroedd heriol hyn a gobeithiwn barhau â’r siwrnai hon o gysylltu trwy feddyliau. Diolch i chi am gymered rhan.