Croesawu’r Ŵyl yn Twthill

O! Deuwch, Dwthilliaid!

Grŵp Cymunedol Twthill
gan Grŵp Cymunedol Twthill

Mae Grŵp Cymunedol Twthill yn gyffrous iawn i’ch gwahodd i’n noson Nadoligaidd cyntaf erioed.

Dyma fydd digwyddiad cyntaf y grŵp, criw a ddaeth at ei gilydd dros fis yn ôl i “wella cymuned unigryw Twthill.”

Bydd dathliad ’Dolig Twthil’ yn cael ei gynnal ar y sgwâr ar y 13eg o Ragfyr am 18:00, ac mae croeso i bawb ymuno i ganu ambell garol i gyfeiliant offerynwyr lleol. Bydd mins pei a gwin cynnes ar gael.

Mae Grŵp Cymunedol Twthill yn awyddus i wneud eu rhan ar gyfer yr amgylchedd, felly mi ydan ni’n gofyn ichi ddod â’ch mygiau eich hunain i gael y gwin cynnes, a bydd diod meddal ar gael i’r plantos.

Bydd trefnwyr y digwyddiad yn annog y sawl sy’n dod i fynd yn eu blaen i dafarn y Twthill Vaults i gymdeithasu, i unrhyw un sy’n gyfforddus i wneud hynny wrth gwrs.

“Dod â’r gymuned ynghyd”

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhyddhau yn y man, ond mae trefnwyr yr ŵyl yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn dod â’r gymuned ynghyd ar ôl nadolig o bell y llynedd.

“Mi oedd ’dolig y llynedd yn rhyfedd inni gyd.

“Mae’r nadolig i fod yn gyfnod o gwrdd â ffrindiau a chydnabod, i gymdeithasu, ac i ddod at ein gilydd.

“Prin iawn oedd y cyfle i wneud hynny llynedd, ac mi ydan ni’n gobeithio y bydd ‘leni’n wahanol.”

“Cymuned glos”

“Mae Twthill yn gymuned unigryw, yn gymuned glos, yn enwedig dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Mae ’na draddodiad cryf o ysbryd cymunedol yma. Mae pobol yn ’nabod eu cymdogion ac yn gefn i’w gilydd.

“Bwriad Grŵp Cymunedol Twthill ydi cryfhau’r teimlad hwnnw.”

Dweud eich dweud