Her y banciau i roi bwyd ar y bwrdd

75% yn fwy yn defnyddio Banc Bwyd Arfon eleni

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Gyda chynnydd mewn costau byw, mae’r banciau bwyd yn teimlo’r wasgfa.

Wrth i brydau teuluoedd godi mewn pris, mae’r rhoddion hefyd wedi gostwng.