Blog byw: Gŵyl Fwyd fawr Caernarfon

Busnesau ac ymwelwyr o bob man yn heidio i ‘dre!

Brengain Glyn
gan Brengain Glyn

Yn y blog heddiw: sgwrsio gyda’r stondinwyr, cip ar yr adloniant, a chasglu barn y bobol am yr ŵyl a’r bwyd!

Ydach chi yma?

Cofiwch ‘ychwanegu diweddariad’ eich hun – lluniau, fideos, sylwadau am bopeth i wneud â’r ŵyl.

12:57

Caernarfon gan Gôrnarfon ???

12:53

Hir ddisgwyl am Gôrnarfon ar y Maes…

12:46

Gorymdaith gan Batala yn codi sŵn. 

12:45

“Dwi’n edrych ymlaen i wylio Bwncath ar y llwyfan! A gafodd ffrind fy mrawd i snowcone oedd yn fwy na’i ben o!”

– Gwion, 7 oed o’r Felinheli.

12:39

‘Chydig mwy o lunia

12:26

Torf yng Nghaernarfon!

12:12

Wedi prysuro’n ofnadwy yma – dewch draw i weld yr holl stondinau!

12:01

11:34

“Dwi’n edrych ymlaen i gael gweld fy ffrindiau ysgol yma ar ôl peidio’u gweld nhw ers misoedd oberwydd y brifysgol. Bwyd da, cwrw da a chwmni gwell!”

-Enlli Jones, Groeslon.

11:07

Batala Bangor yn barod i fynd amdani!