Gweithdy ailgychlu i greu celf

Mae Doctor’s Art House yn cynnal gweithdy fel rhan o Farchnad Nadolig Gwyl Fwyd Caernarfon

gan Elliw Llyr
image-3

Celf ac ailgylchu

image-5

Mike Badger fydd yn cynnwl y gweithdy

Mae Mike Bagder, oedd yn rhan o fand Las yn yr 80au, yn cynnal gweithdy ar ran Life:Full Colour yn ei gweithdy yng Nghei Llechi. Bydd yn dangos sut i greu celf allan o bethau cyffredin sydd wedi eu hailgylchu fel poteli plastig.

Croeso chi alw draw rhwng 1 ac 4 pnawn Sadwrn, nid oes angen talu. Bydd lluniau artistiaid eraill ar werth yn ogystal ag anrhegion Nadolig a nwyddau Windsor a Newton gyda chynnig arbennig 3 am 2.

Dweud eich dweud