O Gaernarfon i Drelew: Dewch i Llety Arall i glywed hanes disgyblion Syr Hugh Owen

Yn ddiweddar aeth criw o Ysgol Syr Hugh Owen draw i Batagonia

Mirain Llwyd
gan Mirain Llwyd

Ar ôl taith fythgofiadwy draw i Batagonia mae rhai o ddisgyblion Syr Hugh Owen am gynnal noson yn Llety Arall er mwyn rhannu lluniau, storiâu a phrofiadau o’r cyfle hwn. 

Dewch draw i Lety Arall, Caernarfon, i glywed hanesion y criw aeth draw am gyfnod yn niwedd Hydref. Bydd cyfle i glywed y cyflwyniad ar nos Iau Tachwedd y 23ain am 7yh.

£4 yw cost mynediad ac mae tocynnau ar gael o Ysgol Syr Hugh Owen a trwy ffonio Llety Arall.