Ian Gwyn Hughes yn dod i Gaernarfon

Noson yng nghwnni Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl Droed Cymru yn yr Oval.

Lleucu Myrddin
gan Lleucu Myrddin

VALE OF GLAMORGAN, WALES – NOVEMBER 14: Ian Gwyn Hughes, Head of Public Relations for the FA Wales and Gareth Bale of Wales talk during a press conference at The Vale Resort on November 14, 2022 in Vale of Glamorgan, Wales. (Photo by Huw Fairclough/Getty Images)

Cyfle i glywed hanes carfan Cymru yng Nghwpan y Byd yn Qatar a’r daith i gyrraedd yno gydag Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl Droed Cymru.

Bydd adloniant gan Geraint Løvgreen a’r Band hefyd a chyfle i holi cwestiynau.

Noson arbennig yn yr Oval, Caernarfon ar nos Wener y 3ydd o Fawrth am 7.30yh.

Tocynnau yn £10 ac ar werth yn Siop Na-Nog a Palas Print rŵan!

Bydd holl elw’r noson yn mynd i gronfa Caernarfon at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023.