Pobl Ifanc GISDA i fynd ar Daith Fythgofiadwy i Efrog Newydd!

GISDA

Gisda Cyf
gan Gisda Cyf
Efrog-Newydd-2

Dydd Mercher nesaf (24ain Ebrill), bydd 5 bobl ifanc o elusen GISDA yn cychwyn ar antur anhygoel dros yr Iwerydd i Ddinas Efrog Newydd! Mae’r antur anhygoel hon, a wnaeth ei gwneud yn bosibl diolch i Raglen Taith Llywodraeth Cymru, yn rhan o brosiect 3 ffordd ehangach sy’n cymharu bywydau pobl ifanc LHDTC+ yng Nghymru, Efrog Newydd a Gwlad Pwyl.

Gyda staff GISDA, gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â’r Prosiect LHDTC+, bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i gysylltu â’u cymheiriaid yn y ‘Big Apple’. Bydd y profiad gwerthfawr hwn yn eu galluogi i gymharu eu profiadau a chael dealltwriaeth o fywydau a heriau unigolion LHDTC+ ledled y byd.

Un o uchafbwyntiau’r daith fydd ymweliad â’r Ali Forney Center, sefydliad mwyaf i bobl ifanc bregus LHDTC+ yn yr Unol Daleithiau. Yma, bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i ddarganfod yr adnoddau a’r rhaglenni a gynigir gan y sefydliad. Hefyd, bydd ymweliadau â sefydliadau tebyg, ac, wrth gwrs, cyfle i’r grŵp archwilio rhai o dirnodau eiconig Efrog Newydd.

Mae GISDA yn hynod gyffrous i weld eu pobl ifanc yn cychwyn ar yr antur cyffrous yma. Bydd y profiad bythgofiadwy hwn yn rhoi cyfle iddynt ddarganfod dinas newydd, ennill hyder, ehangu eu dealltwriaeth o’r byd a chreu atgofion a fydd yn para am oes. Mae’r elusen yn hynod ddiolchgar i Taith wneud y daith trawsnewidiol hon yn bosibl.

Cadwch lygaid ar sianeli cyfryngau cymdeithasol GISDA wrth iddynt rannu straeon o’r daith!

Dweud eich dweud