Ailagor siopau yn gyfle i “godi calonnau pobol leol”

“Rydw i’n hyderu bod y cyfnodau clo drosodd, ac y cawn barhau gyda chynnig ein gwasanaeth ar y stryd fawr gyda phwyll a gofal,” medd perchennog arall

FIDEO: Codi Calon Caernarfon

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ’fory

Gethin Griffiths yn holi Dyl Mei am gerddoriaeth Pop Cymraeg

Mae Llety Arall yn croesawu Dyl Mei a Gethin Griffiths am sgwrs am gerddoriaeth gyfoes Gymraeg.

Codi Calon Caernarfon

Gwneud Caernarfon360 yn wefan newyddion leol lle nad oes ffasiwn beth â “stori sy'n rhy fach!”

Ymbil ar bobol i beidio â methu eu hapwyntiadau i gael brechlyn

100 o bobol wedi methu eu hapwyntiad yn Ysbyty’r Enfys, Bangor dros y penwythnos a 90 arall ddoe (dydd Llun, Mawrth 29)

Blwyddyn eithriadol o dda i Gigyddion, yn ôl ystadegau newydd

"Fyswn i’n licio meddwl y gwneith hyn gario ymlaen"

Pryder am gynnydd Covid-19 yng Nghaernarfon, Rhosgadfan, y Felinheli a Deiniolen

"Mae’r ystadegau wedi dangos cynnydd yng Nghaernarfon a chymunedau cyfagos"

Untitled-design-5

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld ag Arfon cyn etholiadau’r Senedd

Mae Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, yn awyddus i gwrdd â thrigolion Arfon cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai

Codi Calon Caernarfon

Sesiwn sydyn i drafod Caernarfon360, gwefan newyddion i godi calon, dod â phobol y dre at ei …