Mae CaerAilGyfle isio enw!

Mae menter ddiweddaraf Caernarfon yn chwilio am enwbachog!

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Mae’r fenter newydd gyffrous yng nghanol tre Caernarfon wedi ei sefydlu er mwyn ailddefnyddio, ailgylchu a thrwsio dillad, bwyd, offer trydanol a dodrefn, yn ogystal â chynnig lleoliad cartrefol i ar gyfer sgwrs a phaned.

Ond mae’r fenter yn chwilio am enw bachog, ac mae nhw’n galw ar bobol Caernarfon am gymorth!

Mae’r fenter yn cael ei sefydlu ar ôl i Gyngor Tref Caernarfon sicrhau grant gan Gronfa Economi Gylchol Adferiad Gwyrdd 2020-21 Llywodraeth Cymru i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio, ail-ddefnyddio ac ailgylchu nwyddau yng nghanol tref Caernarfon.

Cam cyntaf y cynllun fydd canfod lleoliad addas a gwag yn y dre, er mwyn cyfrannu hefyd at adfywio canol y dre.

Er mwyn ymgeisio yn y gystadleuaeth, dylech anfon neges i dudalen Facebook Porthi Pawb.

Ar ran y Cyngor, dywedodd Sion Wyn Evans, Clerc y Dref, “Mae Cyngor Tref Caernarfon yn falch fod arian grant wedi cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl Caernarfon mewn nifer o wahanol ffyrdd, ac hefyd fod hyn yn cynorthwyo i wella’r amgylchedd drwy ail-gylchu. Mae’r Cyngor Tref yn awyddus i ddefnyddio sgiliau ac arbenigedd pawb o fewn y Cyngor i symud y fenter yn ei blaen, a chydweithio gydag eraill, er budd trigolion y dref mewn cyfnod anodd i bawb.”

Dweud eich dweud