Rhifyn diweddaraf Papur Dre

Hwn yw’r rhifyn cyntaf ar ôl yr haf

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Bydd rhifyn Hydref Papur Dre ar werth yn y siopau lleol o fory (Hydref 13eg) ymlaen.

Mae’r papur bro misol ar gael o’r siopau canlynol:

  • Na-Nog
  • Palas Print
  • Spar y Maes
  • Siop Malcolm, Twthill
  • Min y Nant
  • Siop Hendre
  • Garej Texaco.

Cwmni Da sy’n noddi’r papur y mis hwn, ac mae’n llawn straeon a lluniau am hynt a helynt y dre ers y rhifyn diwethaf ym mis Gorffennaf.

Ar glawr y papur mae hanes y ffordd ryddhau fewnol (neu’r inner relief road yn lleol!), a’r ymgynghoriad sydd yn cael ei gynnal i gasglu safbwyntiau’r dre am yr hyn ddylai dyfodol y lôn fod.

Ewch i’w brynu!