📸 Twthill Taclus 3

Hwn oedd y trydydd tro i Twthill Taclus gael ei gynnal

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen
241964476_419287266287111

Mae Twthill Taclus wedi cael ei gynnal am y trydydd tro, ac unwaith yn rhagor roedd criw da yn codi sbwriel.

Yn ystod y sesiwn trafodwyd y posibilrwydd o gynnal rhagor o ddigwyddiadau amrywiol er mwyn dod â phobol Twthill ynghyd.

Diolch i bawb ddaeth, a chofiwch oes oes gynnoch chi ddiddordeb bod yn rhan o waith trefnu unrhyw ddigwyddiadau yn y dyfodol i gysylltu â Dewi Jones.

Dweud eich dweud