Digwyddiadau Agored Coleg Menai

Grŵp Llandrillo Menai

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes
5822312E-338B-4D2A-9B6D

DIGWYDDIADAU AGORED

Mae digwyddiadau agored yn gyfle i weld campysau a cyfleusterau tan gamp Coleg Menai, i gyfarfod a’r tiwtoriaid ac i ddod i wybod rhagor am y dewis eang o gyrsiau rydym yn eu cynnig.

OPEN EVENTS

Open events are an opportunity to explore our campuses, discover our outstanding facilities, meet the tutors and find out about our wide range of courses.

15/11/22 BANGOR

16:30 – 19:00

16/11/22 LLANGEFNI

16:30 – 19:00

17/11/22 PARC MENAI

16:30 – 19:00

26/11/22 GLYNLLIFON

9:00 – 13:00

gllm.ac.uk

http://bit.ly/3RF2pOh