HENO! ’Dolig Twthill

Ambell beth i’w gofio…

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Heno mae cyfle i gymuned Twthill ddod at ei gilydd i ddathlu’r Nadolig! 

Bydd cyfle i ganu carolau a mwynhau mins pei a gwin cynnes am ddim.

Dyma ambell beth i’w gofio cyn y noson…

  • Cofiwch ddod â chwpan i gael gwin cynnes
  • Cofiwch ddod â phres ar gyfer y raffl
  • Byddwn yn rhoi geiriau’r carolau ar Facaebook