Dewi Jones

Dewi Jones

Caernarfon

Bîp bîp dros annibyniaeth

Dewi Jones

Yfory bydd grwpiau lleol Yes Cymru yn chwifio’u baneri dros yr A55 am y tro cyntaf ers misoedd.
139654843_3679804888766413

Facebook yn dod â phobol Twthill at ei gilydd 

Dewi Jones

Mae cymuned Twthill wedi cyrraedd Facebook, ac mae’r grŵp yn frith o atgofion melys.

Pecynau Bwyd am ddim gan Cofis Curo Corona

Dewi Jones

Cofis Curo Corona yn cynnig cymorth i drigolion Caernarfon yn sgil cofid-19.