Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Porthi Plantos yn ehangu a darparu dillad i blant Dre

“Rydan ni wedi adeiladu peiriant mawr rŵan hefo Porthi Pawb - mae o’n unstoppable!”

“Does ‘na ddim point trio agor heb allu gwerthu alcohol”

Ymateb John Evans, perchennog Y Black Boy i’r cyfyngiadau newydd

Busnes Bonta Deli yn tyfu a thyfu… a’r siop yn symud i Stryd Twll yn y Wal

Y silffoedd yn wag ar ddiwedd y diwrnod cyntaf -  diolch i ysbryd cymunedol Caernarfon 

Cyngor Gwynedd yn holi barn er mwyn sicrhau’r gorau i bobol ifanc Arfon

Y nod yw "sicrhau system addysg ôl-16 sy’n wirioneddol cyfarch anghenion pob un o’n dysgwyr."

Cau deintyddfa Bupa ar Stad Ddiwydiannol Cibyn yn “siom enfawr”

... Ond ddim yn syndod, yn ôl Siân Gwenllian.

Galw ar Microsoft i ddarparu sianel gyfieithu ar y pryd

“Mae’n reit anhygoel i mi nad oes ‘na drefn cyfieithu gan Microsoft,” meddai Cynghorydd Caernarfon.

Rhyddhad i Sam: Y Nadolig heb ei ganslo wedi’r cyfan

“Dwi isio gweld fy nheulu a fy ffrindiau... a dwi wrth fy modd hefo pubs Gaernarfon hefyd!”

Gwleidyddion a phreswylwyr yn beirniadu cau siop Argos

Diffyg ystyriaeth o’r effaith y bydd cau'r siop yn ei gael ar “gwsmeriaid ffyddlon Caernarfon.”

Sut i fwynhau peint a chadw yn saff?

Dim gweiddi, dim canu, dim cerddoriaeth byw